Publicatie veelgestelde vragen voorlichtingsbijeenkomsten gewijzigde Aanbestedingswet

18 april 2016Aanbesteden

Europa decentraal beantwoordt de veelgestelde vragen over de implementatie van de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen in een FAQ-overzicht. Deze vragen zijn veel gesteld tijdens en na een viertal voorlichtingsbijeenkomsten in januari en februari die Europa decentraal en PIANOo samen georganiseerd hebben.

Voorlichtingsbijeenkomsten

In januari en februari van dit jaar hebben Europa decentraal en PIANOo een viertal voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Hiermee wilden zij ook decentrale overheden voorlichten over de belangrijkste wijzigingen die in verband met de implementatie van de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen in het wetsvoorstel voor een gewijzigde Aanbestedingswet 2012 zijn opgenomen.

FAQ Europa decentraal

Naar aanleiding van gestelde vragen op de voorlichtingsbijeenkomsten, heeft Europa decentraal een overzicht gemaakt van de veelgestelde vragen op de bijeenkomsten. Dit overzicht beperkt zich tot de thema’s waarover Europa decentraal een bijdrage op de voorlichtingssessies verzorgde, namelijk publiek-publieke samenwerking, concessies en een aantal diverse onderwerpen, zoals het nieuwe regime voor sociale en andere specifieke diensten, de wezenlijke wijziging, inhuur van personeel etc. die zijn bevraagd tijdens de inloopsessies. U kunt de FAQ hier vinden.

Rechtstreekse werking

Eén van de onderwerpen waar in de FAQ nader op in wordt gegaan is de vraag naar mogelijke rechtstreekse werking van de aanbestedingsrichtlijnen. Dit omdat blijkt dat de implementatie datum van 18 april niet gehaald gaat worden. De uitgewerkte FAQ’s op dit onderwerp zijn reeds eerder gepubliceerd door Europa decentraal, in de nieuwsbrief de Europese Ster van 4 april 2016. Voor meer informatie over rechtstreekse werking van de aanbestedingsrichtlijnen verwijzen wij u tevens naar het dossier op onze website.

Vervolg implementatie richtlijnen in de gewijzigde Aanbestedingswet 2012

Op 22 maart 2016 stemde de Tweede Kamer over de voorgestelde wijzigingen in het wetsvoorstel voor een gewijzigde Aanbestedingswet. Het wetsvoorstel is inmiddels door de Tweede Kamer met een ruime meerderheid aangenomen. Het wetsvoorstel wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan de Eerste Kamer. Deze kan het wetsvoorstel slechts goedkeuren of afkeuren, en geen wijzigingen meer aanbrengen. Het voorbereidend onderzoek door de Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken (EZ) vindt plaats op 19 april 2016 (zie voor meer informatie de website van de Eerste Kamer). Na goedkeuring door de Eerste Kamer en ondertekening door de Koning, is het wetsvoorstel officieel wet. Vervolgens wordt de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 in het Staatsblad gepubliceerd en treedt deze in werking. Minister Kamp heeft aangegeven  ervan uit te gaan dat inwerkingtreding van de gewijzigde Aanbestedingswet per 1 juli 2016 haalbaar is.

U kunt de FAQ hier vinden.

Door:

Madeleine Broersen, Europa decentraal

Meer informatie:

FAQ Voorlichtingsbijeenkomsten herziening Aanbestedingswet 2012, Publicatie Europa decentraal
Terugblik voorlichting Europa decentraal en PIANOo over Gewijzigde Aanbestedingswet
, Europa decentraal
Rechtstreekse werking, Europa decentraal
Aanbestedingswet, Europa decentraal