Publieke consultatie Europese standaardformulieren bij aanbesteden

De Europese Commissie heeft een publieke consultatieronde aangekondigd met betrekking tot het vernieuwen van de Europese standaardformulieren voor het bekendmaken van aankondigingen bij aanbestedingen. De Commissie heeft 21 wijzigingen voorgesteld ten opzichte van de huidige manier van aankondigen en bekendmaken zoals staat in Verordening 2015/1986. De aanpassing wordt eForms genoemd. De deadline om te reageren is 16 januari 2017.

Aanpassing van Verordening 2015/1986

In Uitvoeringsverordening (EU) nr. 2015/1986 zijn momenteel 25 standaardformulieren bijgevoegd. Deze formulieren hebben betrekking op aanbestedingen binnen de publieke sector, bij nutsbedrijven en voor concessies. De Commissie heeft 21 wijzigingen voorgesteld ter wijziging van deze Verordening. Deze wijzigingen worden gezamenlijk eForms genoemd. Deze nieuwe eFormulieren zullen de oude, reeds bestaande formulieren uit Uitvoeringsverordening (EU) nr. 2015/1986 vervangen. De aanpassingen moeten in het vierde kwartaal van 2017 worden goedgekeurd door de lidstaten. De exacte datum van het inwerkingtreden is verder nog niet bekend.

Functie van de standaardformulieren

Wanneer de waarde van een overheidsopdracht boven de Europese drempelbedragen uitkomt, moet een dergelijke opdracht in de regel worden aangekondigd, bekendgemaakt en via een transparante procedure worden aanbesteed. Veel eisen die hierbij gelden, komen terug in de standaardformulieren van de Commissie voor aankondiging van opdrachten.

Veranderingen in eForms

eForms is een onderdeel van de Europese interne marktstrategie. De elektronische inzichtelijkheid van data vanuit aanbestedingen moet door middel van eForms aanzienlijk verbeterd worden. De 21 voorgestelde wijzigingen dienen drie doelen:

  • meer mededinging binnen overheidsopdrachten;
  • good governance binnen overheidsuitgaven;
  • en het verlagen van de publicatiekosten (inclusief de administratieve lasten).

Mogelijkheden om te reageren

De Commissie heeft een spreadsheet opgesteld waarin u uw commentaar op het voorstel kan verwerken. Vervolgens kunt u opmerkingen mailen naar dit mailadres. Het is van belang dat u het spreadsheet via de volgende methode opslaat: (“eForms_comment_sheet_(achternaam)”).

Door:

Stijn Bijleveld, Europa decentraal 

Bronnen:

Nieuwsbericht publieke consultatie, Europese Commissie

Meer informatie:

Uitvoeringsverordening 2015/1986 standaardformulieren
Nieuwsbericht, Europa decentraal
Aankondigen en bekendmaken, Europa decentraal
Aankondigen, PIANOo