Publieke consultatie over toekomst GLB begin 2017

Naar verwachting lanceert de Europese Commissie in januari 2017 een publieke consultatie over het hervormen van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) na 2020. De timing van deze consultatie maakt mogelijk de weg vrij voor eerste wetgevingsvoorstellen voor een nieuw GLB na 2020 van de Europese Commissie aan het einde van 2017.

Aandachtsgebieden

De aandachtsgebieden binnen de consultatie zijn voornamelijk de maatregelen voor marktbeheer in tijden van crisis van de Europese Commissie, en de nieuwe milieu maatregelen die de EU nodig heeft om de afspraken uit het klimaatakkoord van Parijs na te komen. Andere mogelijke onderwerpen zijn de marktoriëntatie van het GLB en de rol van gekoppelde steun, fondsen gericht op specifieke kwetsbare producten zoals rund of lam, in het algemene GLB budget.

Crisistijd

Politico meldt op basis van een anonieme bron dat de Commissie kijkt naar de adequaatheid en snelheid waarmee de Europese Commissie kan handelen in tijden van crisis in de landbouwsector. Een aanjager voor verandering in de manieren waarop de Commissie intervenieert in tijden van crisis is de noodzaak om Europese boeren veerkrachtiger en minder afhankelijk van noodfinanciering te maken. Eventuele maatregelen zijn onder meer private verzekeringen om prijsfluctuaties te beperken.

Doelgericht en efficiënt

Binnen de Commissie is er de wens om het GLB doelgerichter en efficiënter te maken, tegelijkertijd is er weinig politieke steun om terug te gaan naar de tekentafel om de huidige pijlerstructuur open te breken. In plaats daarvan zoekt men binnen de Commissie naar een overgangsregeling die de betalingsstructuur behoudt na 2020.

Budget

Veel lidstaten willen liever het GLB aandeel in het gehele EU-budget behouden, dan dat er structurele hervormingen worden voorgesteld. Zeker nu de bijdrage van het Verenigd Koninkrijk aan het EU-budget waarschijnlijk zal verdwijnen als gevolg van de Brexit.

Tijdlijn

De consultatie over de toekomst en hervorming van het EU gemeenschappelijk landbouwbeleid wordt verwacht in januari 2017. Deze consultatie zal 12 weken lopen, en wordt waarschijnlijk opgevolgd met en impact assessment. Enkel daarna zal de Commissie wetgevingsvoorstellen voor de toekomst van het GLB na 2020 overwegen. Deze worden op zijn vroegst aan het einde van 2017 verwacht.

Door:

Ilse Buijs, Huis van de Nederlandse provincies

Bron:

Nieuwsbericht, Politico.eu

Meer informatie:

Nieuwsbericht ‘GLB na 2020, gelijk speelveld belangrijker dan EU subsidies’, HNP