Publieke consultatie voor de hervorming van Investeringsbescherming handelsverdragen

16 januari 2017

De Europese Commissie wil de meningen over een mogelijk multilateraal Investment Court van belanghebbenden peilen. De Commissie heeft een publieke consultatie betreffende het Investment Court System gelanceerd. Ook decentrale overheden kunnen participeren in de consultatieronde, waar onder meer de mogelijkheid bestaat een position paper bij de Commissie in te dienen. De consultatie is tot 15 maart 2017 geopend.

Investeringsbescherming

De Europese Unie is een grote speler op het gebied van (internationale) investeringen. Het behouden en beschermen van investeringen is belangrijk voor het verzekeren van economische groei. Een hervorming van het huidige systeem zorgt voor bescherming van investeerders op internationaal niveau.

Daarnaast hebben de Europese lidstaten gezamenlijk meer dan 1400 handels- of investeringsverdragen gesloten. In de meest recente verdragen zijn nieuwe innovaties en/of verbeteringen met betrekking tot investeringsbescherming opgenomen. Echter, er zijn ook verouderde verdragen. Met een hervorming van het Investment Court System (ICS) in 2015 en het Multilateraal Investment Court in 2017  wil de Commissie haar internationale investeringsregime updaten.

Investment Court System

In november 2015 heeft de Europese Commissie getracht veranderingen in investeringsbescherming door te voeren met een nieuw systeem: het Investment Court System (ICS). Momenteel bevatten de handelsverdragen tussen de EU en Canada (CETA) en de EU en Vietnam een ICS clausule. Het ICS beschermt het recht van overheden om regelgevend op te treden en het bevat een beroepsmechanisme gebaseerd op duidelijk definieerde regels. Daarnaast worden gekwalificeerde rechters benoemd en moet sprake zijn van transparante procedures. Verder verbetert het systeem de toegang tot bescherming voor kleine en middelgrote ondernemingen.

Hervorming tot een Multilateraal Investment Court

Met de consultatie peilt de Commissie naar een mogelijke verdere hervorming en de totstandkoming van een Multilateraal Investment Court. Dit houdt in dat de investeringsgeschillen voortkomend uit Europese handels- en investeringsverdragen multilateraal worden afgehandeld door een permanent ingestelde instelling.

Er wordt een groot pakket aan nieuwe ontwerpmaatregelen voor investeringsbescherming voorgelegd door de Commissie. De voornaamste veranderingen  zijn:

  • het instellen van een tribunaal van eerste aanleg;
  • het instellen van een tribunaal voor hoger beroep;
  • het vaststellen van de rechters en het afschaffen dat het partijen vrij staat de rechters te kiezen voor het afhandelen van hun dispuut.

Zie voor een volledig overzicht van voorgestelde maatregelen deze webpagina van de Commissie.

Door:

Pierre Kas en Stijn Bijleveld, Europa decentraal

Bronnen:

The Multilateral Investment Court project, Europese Commissie
Persbericht, Europese Commissie
Questionnaire

Meer informatie:

TTIP, Europa decentraal
ISDS, Europa decentraal
Toegang derde landen aanbestedingen, Europa decentraal
Nieuwsbericht ICS, Europa decentraal