Raad van Europa gaat Nederlandse gemeenteraadsverkiezingen waarnemen

26 februari 2018

De gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart a.s. zullen worden waargenomen door het Congres van Lokale en Regionale Overheden van de Raad van Europa. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De waarnemingsmissie zal met name gericht zijn op het democratische gehalte van de verkiezingen.

Congres van Lokale en Regionale Overheden

Het Congres van Lokale en Regionale Overheden richt zich op het versterken van lokale en regionale democratie en waakt over de toepassing van het Europees handvest inzake lokale autonomie. Het waarnemen van lokale verkiezingen is daarbij een prioriteit. Na een waarnemingsmissie verschijnt er een rapport. Dit rapport gaat niet alleen over de observaties met betrekking tot de verkiezingsdag zelf, maar ook over de algemene politieke situatie in het land.

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

De Nederlandse gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden op 21 maart 2018 in 335 gemeenten. De Congres-delegatie van de Raad van Europa is van 19 tot en met 21 maart 2018 in Nederland aanwezig. Het programma van de waarnemingsmissie is nog niet bekend gemaakt.

Rapport 2014

In 2014 werden de Nederlandse gemeenteraadsverkiezingen voor het eerst door een Congres-delegatie waargenomen. Tijdens deze waarnemingsmissie observeerden zes teams het verkiezingsproces in 100 stembureaus. Hierna verscheen er een positief rapport over het verloop van het verkiezingsproces in Nederland. Er werden wel aanbevelingen gedaan ten aanzien van het stemmen bij volmacht, het gebrek aan regelgeving met betrekking tot het proces van hertellen en financiering van politieke partijen en de grootte van het stembiljet. De toenmalige minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stuurde naar aanleiding van dit rapport een brief naar de Tweede Kamer.

Raad van Europa

De Raad van Europa is een intergouvernementele Europese organisatie die zich richt op de bevordering van eenheid, democratie, de rechtstaat en mensenrechten in Europa. Inmiddels bestaat de Raad van Europa uit 47 lidstaten. Het meest bekende verdrag dat de lidstaten van de Raad van Europa hebben gesloten, is het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en Fundamentele Vrijheden (EVRM). De Raad van Europa is niet hetzelfde als de Europese Raad of de Raad. Dat zijn namelijk instellingen van de EU.

Door:

Mirthe Mulders en Chris Koedooder, Europa decentraal

Bron:

Waarneming gemeenteraadsverkiezingen door de Raad van Europa, Nieuwsbericht VNG

Meer informatie:

Raad van Europa, Europa decentraal
Europees rapport positief over Nederlandse samenwerkingscultuur, nieuwsbericht Europa decentraal
Municipal elections in the Netherlands (19 March 2014), rapport Raad van Europa
Observation of elections, Raad van Europa