Raad kritisch over landbouwvoorstel Europese Commissie

Op 15 oktober heeft de Raad van de EU meerdere landbouwgerelateerde zaken besproken. Een van de belangrijkste vergaderpunten was het nieuwe Commissievoorstel voor het EU-landbouwbeleid en het voortgangsverslag van de Raad daarover. In de Raad kwam er kritiek over meerdere aspecten van het GLB-voorstel.

Budget          

Volgens het Vlaams-Europees verbindingsagentschap (VLEVA) bekritiseerden landbouwministers van meerdere lidstaten de budgetverlaging van het GLB. In het Commissievoorstel wordt het GLB-budget, indien inflatie wordt meegerekend, met 15% verlaagd ten opzichte van de huidige fondsenperiode. Lidstaten met een grote landbouwsector drongen er bovendien op aan dat het GLB-budget tijdens de periode 2021-2027 hetzelfde blijft. Er was volgens VLEVA met name kritiek op de bezuinigingen van de tweede pijler van het GLB, die gaat over innovatie, onderzoek en verduurzaming. Het budget van deze pijler gaat in het Commissievoorstel namelijk met 13% omlaag wanneer inflatie wordt meegerekend.

Het Nederlandse standpunt is dat het GLB-budget inderdaad verlaagd moet worden en niet op hetzelfde niveau kan blijven, aangezien de EU na de Brexit kleiner zal zijn. Het kabinet gaf echter aan dat het standpunt van Nederland over de verlaging van het budget voor de tweede pijler, die over duurzaamheid gaat, ervan afhankelijk was of het kabinet alsnog de duurzaamheidsdoelen in het regeerakkoord kon realiseren door middel van de eerste pijler, die over inkomenssteun gaat.

Administratieve lasten                               

Een ander kritiekpunt in de Raad waren de administratieve lasten die het GLB-voorstel met zich mee zou brengen. Deze kritiek was met name gericht op de conditionaliteitseisen (een lijst met milieu-eisen waaraan landbouwers moeten voldoen om in aanmerking te komen voor inkomenssteun), de voorgestelde strategische plannen en de resultatenindicatoren.

Zo wordt in het voortgangsverslag van de Raad gesteld dat de extra conditionaliteitseisen voor te veel administratieve lasten zouden zorgen. De Commissie heeft namelijk voorgesteld dat landbouwers in de nieuwe fondsenperiode bepaalde duurzame maatregelen moeten gaan toepassen Op basis daarvan was de consensus in de Raad dat sommige van deze vereisten verwijderd ofwel facultatief gemaakt zouden moeten worden.

Verder vroegen de lidstaten ook om meer flexibiliteit bij de strategische plannen betreffende het landbouwbeleid dat ze in het nieuwe Commissievoorstel zouden moeten inleveren. Zo zouden lidstaten deze plannen meer dan een keer per jaar moeten kunnen wijzigen volgens de Raad en zou er meer rekening gehouden moeten worden met regionale verschillen. Ook zou het niveau van detail dat de Commissie vereist van deze strategische plannen te ambitieus zijn, samen met het moment waarop deze strategische plannen ingeleverd zouden moeten worden. Hiernaast zou de jaarlijkse evaluatie te veel werk kosten voor lidstaten.

Een derde punt van kritiek was dat de voorgestelde resultaatsindicatoren van de Commissie versimpeld moesten worden, naast het feit dat er minder resultaatsindicatoren moesten komen. Deze indicatoren zouden namelijk vaak overlappend zijn, wat vragen oproept over hoe data precies verzameld zou moeten worden.

Het Nederlandse standpunt sluit zich hier grotendeels bij aan. Het kabinet vindt namelijk dat de ingewikkelde en verregaande middelvoorschriften, controlemaatregelen en financieringsmaatregelen het doel van versimpeling geheel tegen gaan. Dat volgt uit het beleidsfiche.

Bron:

Nieuwe GLB mist flexibiliteit volgens Raad Landbouw, VLEVA
Voortgangsverslag Verordening inzake strategische GLB-plannen, Raad van de Europese Unie

Door:                  

Maxim Vennegoor en Chris Koedooder, Europa decentraal

Meer lezen:

Plattelandsontwikkeling, Europa decentraal
Raad Landbouw en Visserij, Raad van de Europese Unie
Resultaten van de Raadszitting, Raad van de Europese Unie
Fiche: MFK – pakket: Verordeningen Toekomstig Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, Rijksoverheid
Wat houden de voorgestelde wijzigingen van het EU-landbouwbeleid in voor onze provincie, Europa decentraal