Raad van de EU neemt conclusies aan over uitvoering EU-actieplan circulaire economie

2 juli 2018Milieubeleid

Op 25 juni heeft de Raad Milieu conclusies aangenomen over de uitvoering van het EU-actieplan voor de circulaire economie. Hierin zetten de milieuministers hun standpunt uiteen over drie dossiers: 1) de plastic strategie, 2) het raakvlak tussen de wetgeving chemische stoffen, producten en afvalstoffen en 3) het kader voor de monitoring van de circulaire economie.

EU-actieplan

De drie dossiers maken deel uit van een breder pakket om de circulaire economie te versterken. In 2015 presenteerde de Commissie het EU-actieplan Circulaire Economie dat maatregelen bevat die betrekking hebben op de gehele levenscyclus van producten: van het ontwerp, de inkoop van grondstoffen, de productie en de consumptie tot het afvalbeheer en de markt voor secundaire grondstoffen. In januari 2018 presenteerde de Commissie de hierop volgende Strategie voor Plastic in een circulaire economie.

Chemicaliën

In hun conclusies riepen de milieuministers de Europese Commissie en de regeringen ook op om samen met het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) zorgwekkende stoffen te definiëren die moeten worden geminimaliseerd of geëlimineerd in producten en afval. Ze benadrukten ook de noodzaak van een systeem om in 2030 de traceerbaarheid van dergelijke chemicaliën door de hele toeleveringsketen te waarborgen.

Plasticstrategie

Wat de plasticstrategie van de Commissie betreft, hebben de milieuministers de Commissie opgeroepen de ontwikkeling van kwaliteitsnormen voor gesorteerd kunststofafval en gerecyclede kunststoffen te versnellen om het vertrouwen in de markt voor gerecyclede kunststoffen te vergroten.

Vervolg

De ministers steunden ook de plannen van de Commissie om de Raad jaarlijks schriftelijke verslagen te geven over de voortgang van de uitvoering van het actieplan voor de circulaire economie, met inbegrip van de in de EU-strategie voor plastic voorgestelde maatregelen en maatregelen op het raakvlak tussen chemische stof, product en afval wetgeving.

Door:

Solange Kamm, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

Raadsconclusies, Raad van de Europese Unie

EU Council adopts circular economy conclusions, nieuwsbericht ENDS Europe