Raad presenteert versoberd voorstel voor EU-begroting 2019

10 september 2018

De Raad van de Europese Unie (vanaf nu: Raad) heeft op 4 september haar voorstel voor de 2019 begroting van de Europese Unie gepresenteerd. Weliswaar is het voorstel zelf niet wezenlijk veranderd, wel heeft de Raad de begroting, die eerder dit jaar door de Europese Commissie werd gepresenteerd, in algemene zin naar beneden bijgesteld.

Achtergrond van het Raadsvoorstel

Eind mei 2018 heeft de Europese Commissie haar voorstel voor de EU begroting van 2019 ingediend. Dit voorstel werd wisselend ontvangen door de verschillende onderhandelingspartijen, namelijk het Europese Parlement en de Raad. Het Europese Parlement steunde het voorstel grotendeels, maar gaf in een resolutie op 5 juli aan dat ze betreurde dat er niet meer geld beschikbaar was voor het Erasmus+ programma (een uitwisselingsprogramma voor studenten), en COSME (een programma dat krediet gemakkelijker beschikbaar maakt voor kleine en middelgrote bedrijven). De Raad had al op 9 juli aangegeven dat ze de toename van het budget voor onderzoek in het voorstel van de Commissie te hoog vond en dat ze minder geld wilde uitgeven aan economische posten. Nu heeft de Raad haar aanvankelijke positie uitgewerkt en gepresenteerd als uitgangspunt.

Inhoud van het Raadsvoorstel: beperking van budgetten

Het voorstel zelf is niet wezenlijk veranderd. De Raad stelt in haar voorstel dat de Commissie de benodigde kosten in haar voorstel heeft overschat, vooral op administratief gebied. Op basis hiervan worden de vastleggingskredieten (die vastleggen hoeveel er wordt uitgegeven over meerdere boekjaren) met 1,6 miljard verlaagd, en de betalingskredieten (uitgaven tijdens het huidige jaar en voorgaande jaren als gevolg van de vastleggingskredieten) verlaagd met 0,5 miljard. Als gevolg hiervan verlaagt de Raad de budgetvergroting voor meerdere subsidieprogramma’s. Zo wordt de budgetvergroting van Horizon 2020 (een innovatiesubsidieprogramma) van +8,4% naar +5,79% verlaagd. Hiernaast wordt in het Raadsvoorstel ook de budgetvergroting van Connecting Europe Facility (een infrastructuursubsidieprogramma) van +36,4% naar +26,46% verlaagd, en is de budgetvergroting van LIFE, een milieusubsidieprogramma, verlaagd van +5,86% naar +5,20%.

Hiernaast wordt in het voorstel van de Raad de budgetverhoging voor het Comité van de Regio’s verlaagd van +2,9% naar +1,12%. Bovendien wil de Raad de verhoging in vastleggingskredieten en betalingskredieten voor het cohesiebeleid (het beleid waarmee het economische verschil tussen lokale regio’s wordt overbrugd) beperken tot +2,78% en +1,09% respectievelijk, terwijl de Commissie een verhoging van +2,85% en +1,13% voorstelde.

Onderhandelingsprocedure over de begroting

Nu de Raad haar voorstel heeft gepubliceerd, zal het Europese Parlement op 24 oktober haar eigen voorstel presenteren. Op basis van deze twee voorstellen zullen de Raad en het Europese Parlement een comité instellen om een compromisbegroting te maken. Indien er niet binnen 21 dagen een compromisbegroting klaar ligt, moet de Europese Commissie een nieuw begrotingsvoorstel doen. Indien er wel een compromisbegroting tot stand komt, hebben het Europese Parlement en de Raad 14 dagen om het goed te keuren. Indien dit niet gebeurt, moet de Commissie wederom een nieuw begrotingsvoorstel doen.

Bron:

2019 EU budget: Council adopts its position, Persmededeling van de Raad van de Europese Unie

Door:

Maxim Vennegoor en Paul Zondag, Europa decentraal

Meer informatie:

Europees recht en beleid, Europa decentraal

Financiële aspecten EU, Europa decentraal

Council position on the draft general budget of the European Union for the financial year 2019, Publicatie van de Raad van de Europese Unie