Raad van State stelt prejudiciële vragen over de Dienstenrichtlijn

14 juli 2014Dienstenrichtlijn

De Raad van State heeft het Europees Hof van Justitie in twee zaken in de gemeente Amsterdam gevraagd om verduidelijking van de Europese Dienstenrichtlijn. De twee zogenaamde prejudiciële vragen werden gesteld omdat de Raad van State vermoedt dat er mogelijk in strijd met het Europees recht wordt gehandeld.

Eerste zaak: taaleis

In de eerste zaak heeft de burgemeester van Amsterdam twee raamprostitutiebedrijven een exploitatievergunning geweigerd omdat de exploitant zich niet hield aan de door de gemeente gestelde taaleis. Deze eis stelt dat alleen kamers verhuurd mogen worden aan prostituees met wie de exploitant in een voor hem begrijpelijke taal kan communiceren. Volgens de burgemeester helpt de taaleis bij het tegengaan van gedwongen prostitutie en mensenhandel. De Raad van State vraagt zich echter af of deze taaleis in strijd met de Europese Dienstenrichtlijn is.

Tweede zaak: rederij

De tweede zaak gaat om de weigering van de gemeente Amsterdam om een exploitatievergunning te verstrekken aan een rederij die passagiers per boot wil vervoeren over de Amsterdamse grachten. Volgens het Amsterdamse College van Burgemeester en Wethouders is er ingevolge het volumebeleid namelijk maar een beperkt aantal vergunningen te verstrekken hiervoor en was de aanvraag van de betreffende rederij gedaan buiten de uitgifteronde van de beschikbare exploitatievergunningen.

Onbepaalde duur

Het gemeentelijke volumebeleid is ingesteld om drukte op de grachten te reguleren. De vergunningen worden voor onbepaalde tijd verleend. De Raad van State denkt dat de onbepaalde duur van de vergunningen kan leiden tot belemmering van de toegang van ondernemers tot de dienstenmarkt. Zij vraagt daarom in haar prejudiciële vraag aan het Hof of de geldigheidsduur van de vergunning moet worden beperkt om een vrije toegang tot de dienstenmarkt te bewerkstelligen.

Europese Dienstenrichtlijn

In beide zaken zijn de dienstverleners alleen in Nederland gevestigd en worden de diensten niet tevens in een andere lidstaat aangeboden. Daarom vraagt het Hof zich af of de dienstverleners zich kunnen beroepen op toepasselijkheid van de Europese Dienstenrichtlijn. Omdat de betreffende prostituees uit Hongarije en Bulgarije afkomstig zijn, en de rederij personen zou kunnen vervoeren uit andere lidstaten, ziet de Raad van State echter wel een Europees grensoverschrijdende dienstverlenende component in de beide zaken.

Prejudiciële vragen

Rechters uit alle EU-lidstaten kunnen het Hof vragen uitspraak te doen over de uitleg van het Europees recht en over de geldigheid en de uitleg van de handelingen van de Europese instellingen. Dit doen zij door middel van prejudiciële vragen. Een belangrijke voorwaarde voor het stellen van prejudiciële vragen is dat de nationale rechter het antwoord nodig heeft om tot een vonnis te komen. De behandeling van de zaken bij de Raad van State wordt geschorst in afwachting van de antwoorden van het Hof in Luxemburg. Dit duurt naar verwachting ongeveer een tot anderhalf jaar. Daarna zal de Raad van State de behandeling voortzetten en uiteindelijk definitieve uitspraken doen in deze zaken.

Door:

Karin van den Brand en Arlette van den Berg, Europa decentraal

Bron:

Persbericht, Raad van State wil in twee zaken uitleg over Europese Dienstenrichtlijn, RvS

Meer informatie:

Dienstenrichtlijn, Europa decentraal
Nieuws, Nederland in top 3 vragenstellers over EU-recht, Europa decentraal