Raad wil vertegenwoordigingen Brussel meer betrekken bij uitvoering

25 april 2013

Op maandag 22 april vond in de vertegenwoordiging van de Raad van Europa in Brussel een briefing plaats over de activiteiten van het Congres van Lokale en Regionale Overheden. Doel van de bijeenkomst, aldus Andreas Kiefer, Secretaris-Generaal van het Congres, was om de vertegenwoordigers van regio’s en gemeenten in Brussel meer te betrekken bij haar werk vanwege hun kennis van de Europese context.

Het Congres wil in de toekomst namelijk meer de politieke dialoog zoeken met de Europese Unie. Ook wil zij zich meer richten op het uitvoeren van activiteiten in haar lidstaten. De Brusselse kantoren zouden daarbij inhoudelijke en logistieke ondersteuning aan de Congres leden kunnen verlenen, zoals voor het Comité van de Regio’s. Hiernaast kunnen de vertegenwoordigers het werk van het Congres beter bekend maken in de regio.

Ambassadeur Torbjorn Froysnes, hoofd van het verbindingsbureau van de Raad van Europa opende de sessie. Hij vertelde voor de ongeveer 50 aanwezige vertegenwoordigers over het werk van het Congres en de meer recente activiteiten:

– adviseren over mensenrechten en democratie
– ingaan op nieuwe uitdagingen van de economische en financiële crisis
– monitoren van democratie in de landen van de leden (2014 in Nederland)
– uitvoeren van activiteiten in landen
– gezamenlijke acties met het Comité van de Regio’s, zoals observeren van verkiezingen en contactgroep vergaderingen.

Leden van Nederlandse delegatie zijn:

Anne-Marie Engelberta-Koopmanschap, burgemeester van Diemen (voorziter)
Leen Verbeek, Commissaris van de Koning, Flevoland (vice voorzitter)
Annemiek Traag, gedeputeerde Gelderland
Johan van den Hout, gedeputeerde Noord-Brabant
Luzette Wagenaar-Kroon, burgemeester Waterland
Jakob Wienen, burgemeester Katwijk

Door:

Sidony Venema, vertegenwoordiger Provincie Flevoland in Brussel

Meer informatie:

Congress of Local and Regional authorities
Comité van de regio’s