Nieuws

Publicatie: 15 juli 2019

Door: en


Wat voor Europese uitdagingen zouden volgens u met EU-gesubsidieerd onderzoek aangepakt moeten worden? Horizon Europa, het EU-programma voor onderzoek en innovatie (2021-2027), is een raadpleging gestart om alle belanghebbenden te betrekken bij de implementatie van dit programma. Wilt u uw steentje bijdragen aan het nieuwe Horizon Europa-programma en de EU-prioriteiten? Het is vanaf nu mogelijk uw mening te delen met de Europese Commissie.

Politiek akkoord

Het Europees Parlement en de Raad hebben in april 2019 een akkoord bereikt over Horizon Europa. De Commissie is daarop begonnen met de voorbereidingen van de uitvoering op het programma. Een eerste stap is het formuleren van de werkprogramma’s en de ‘calls for proposals’ in het strategisch plan. In dit plan worden belangrijke beleidsprioriteiten en gerichte doelstellingen uitgewerkt. Om het strategisch plan te kunnen opzetten wordt hulp gevraagd aan iedereen die mogelijkheden ziet op het gebied van onderzoek en innovatie.

Het co-ontwerpproces

Ter voorbereiding op de implementatie van Horizon Europe is een co-ontwerpproces gestart. Volgens de Europese Commissie is het van belang dat lidstaten, het Parlement en andere belanghebbenden betrokken zijn bij dit proces. Ook de burger en het maatschappelijk middenveld zouden via dit proces beter betrokken kunnen worden bij Horizon Europe, waardoor het draagvlak voor Europese investeringen in onderzoek en innovatie zou worden vergroot. De bevindingen uit het co-ontwerpproces zullen een basis vormen bij het vormgeven van Europese investeringen in onderzoek en innovatie. Als onderdeel van dit proces is de Commissie een online raadpleging gestart. Binnen het proces ligt de focus op wat voor burgers in het dagelijks leven van belang wordt geacht. De Commissie wil weten waar de meest urgente uitdagingen liggen die door EU-gefinancierd onderzoek moeten worden aangepakt.

U vindt de survey hier op  de website van de Europese Commissie.

Bron:
Have your say on future objectives for EU-funded research and innovation, European Commission
Meer informatie:
Horizon Europe Co-design 2021-2024, EU Survey
EU-begroting voor onderzoek en innovatie 2021-2027, European Commission
EU- begroting 2021-2027: Commissie verwelkomt voorlopig akkoord over Horizon Europa, het toekomstige EU- programma voor onderzoek en innovatie, European Commission.
Voorlopig akkoord Horizon Europa bereikt, Kenniscentrum Europa Decentraal
Comite van de regio’s waarschuwt voor ongelijkheid door voorstel Horizon Europa, Kenniscentrum Europa Decentraal
Regionaal beleid en structuurfondsen, Kenniscentrum Europa Decentraal