Nieuws

Publicatie: 18 januari 2021

Door: en


Het Comité van de Regio’s heeft in samenwerking met de Europese Alliantie van burgers in grensoverschrijdende regio’s een raadpleging geopend. De raadpleging gaat over de toekomstvisie voor grensoverschrijdende regio’s tot 2050.

Grensoverschrijdende regio’s

Grensoverschrijdende regio’s, ook wel grensregio’s genoemd, zijn de gebieden langs de binnengrenzen van de Europese Unie (EU). Deze regio’s beslaan ongeveer 40% van het grondgebied van de EU en omvatten zo’n 30% van de bevolking van de Unie (150 miljoen mensen). De EU heeft al verschillende acties ondernomen ter bevordering van de ontwikkeling van de grensregio’s. Voorbeelden hiervan zijn de goedkeuring van de Mededeling ‘Groei en cohesie stimuleren in grensregio’s van de EU’ en de oprichting van de Europese Alliantie van burgers in grensoverschrijdende regio’s. Ondanks alle inspanningen bestaan er voor de grensregio’s nog steeds belemmeringen. Burgers die in de grensregio’s wonen ervaren onder andere problemen bij het vinden van een baan, toegang tot gezondheidszorg of het dagelijks woon-werkverkeer. Daarnaast stuiten lokale en regionale overheden in de grensregio’s vaak op obstakels bij de totstandbrenging van intensievere grensoverschrijdende samenwerking, bijvoorbeeld op het gebied van publieke dienstverlening.

Doel van de raadpleging

In de raadpleging wil het Comité van de Regio’s samen met de Alliantie ervaringen en ideeën verzamelen die als uitgangspunt gebruikt kunnen worden voor een langetermijnvisie. Het Comité van de Regio’s wil hiermee toekomstige tegenslagen voorkomen, met name in het licht van de coronacrisis en de daaruit voortvloeiende sluiting van grenzen. In de grensregio’s heeft de nationale aanpak van de coronacrisis veelal voorrang gekregen op grensoverschrijdende samenwerking. Belemmeringen waar de grensregio’s nu mee te maken hebben, moeten weggewerkt worden en verschillende vormen van samenwerking worden aangemoedigd.

De uitkomst van de raadpleging zal worden opgenomen in een resolutie van het Comité van de Regio’s. Deze resolutie zal concrete voorstellen bevatten over de toekomst van grensregio’s en zal een officiële bijdrage vormen van het Comité van de Regio’s en de Alliantie aan de Conferentie over de toekomst van Europa.

Deelname aan de raadpleging

De raadpleging bestaat uit een vragenlijst die op deze website ingevuld kan worden. De vragenlijst is beschikbaar in alle talen van de EU en kan onder meer door lokale en regionale autoriteiten worden ingevuld. De raadpleging staat nog tot 14 maart 2021 open.

Bron

Raadpleging over de langetermijntoekomst van grensoverschrijdende samenwerking, EU Survey

Meer informatie

Grensoverschrijdende samenwerking (GROS), Kenniscentrum Europa Decentraal
ITEM Grenseffectenrapportage 2020: geen sterk grensoverschrijdend gezondheidsbeleid tijdens coronacrisis, Kenniscentrum Europa Decentraal
Groei en cohesie stimuleren in de grensregio’s van de EU, Europese Commissie
Europese Alliantie van burgers in grensoverschrijdende regio’s, Europees Comité van de Regio’s