Randstad 20 jaar in Brussel feestelijk gelanceerd

15 februari 2013

De regio Randstad is in 2013 20 jaar vertegenwoordigd in Brussel, dit wordt gevierd. Op 29 januari vond in het kader hiervan een themabijeenkomst plaats over de rol van de regio in Europa in de afgelopen 20 jaar. Vanuit diverse invalshoeken werd de regionale rol belicht.

 

Moderator Astrid Weij, coördinator van de Randstadprovincies in Brussel verwelkomde gasten in het Huis van de Nederlandse Provincies.

Rainer Steffens – Hoofd van de Vertegenwoordiging van de deelstaat Noordrijn-Westfalen in Brussel en Dafydd Pugh – Coördinator Kent County Council, twee vertegenwoordigingen van het eerste uur, gaven hun ervaringen vanuit de praktijk. Op de vraag hoe hun werk in Brussel door de jaren heen veranderd is antwoordde Steffens: “De politieke uitdaging is groter geworden. We moeten meer coördineren. Nieuw is het Comité van de Regio’s, dat het werk van het kantoor veranderde. Het dagelijks werk veel gecompliceerder geworden is met meer dan 200 regionale kantoren.”

Wetenschappelijk geweten

Bernhard Steunenberg – Jean Monnet Ad Personam Chair in European Politics en Professor Public Administration aan de Universiteit van Leiden, fungeerde als wetenschappelijk geweten door te reageren en aan te vullen. Zo vroeg hij Pugh: “De ligging van Kent aan de grens met Europa kan een reden zijn voor verdere integratie. Maar wat gebeurt er als Engeland in 2015 uit Europa wil stappen?”. Pugh zei dit niet te verwachten.

Comité van de Regio’s

Ook beleid en bestuur kwamen aan bod; Franz Schausberger – Afgevaardigde van de Deelstaat Salzburg en Lid van de Comité van de Regio’s ging in op de negatieve gevolgen van de centraliseringstrend in economisch, zware tijden. Weij vroeg hem naar de rol van het Comité van de Regio’s waarop hij reageerde: “Verdrag na Verdrag werd het Comité sterker. De val van het IJzeren Gordijn bracht een stroom van nieuwe leden uit voormalige centrale systemen. Deze leden deden er alles aan om te decentraliseren. Ook hierdoor werd het gedecentraliseerd Europa sterker en werd het Subsidiariteitsprincipe uitgebreid tot wat nu de pijler is van Europees beleid”.

Randstad als rolmodel

Danuta Maria Hübner – voorzitter van de commissie regionaal beleid van het Europees Parlement (en voormalig EU Commissaris Regionaal Beleid) had lovende woorden voor de uitwerking van Europees regionaal beleid in de Randstad. Ze heeft goede hoop dat er op korte termijn een besluit komt over het Meerjaren Financieel Kader 2014-2020. Maar wat er ook moge gebeuren, regio’s als de Randstad blijven volgens Hübner de driver voor groei door innovatie. Voor de levenskwaliteit moet echter ook zorg worden gedragen. Door haar potentieel is de Randstad volgens Hübner een rolmodel.

Afsluiting

Gedeputeerde Elvira Sweet – Voorzitter Regio Randstad sloot de bijeenkomst af met woorden uit het Verdrag van Lissabon. In dit Verdrag is het woord “territoriaal” toegevoegd om de regionale dimensie te versterken. Regio’s hebben veel te bieden. Ze dragen bij aan slimme, inclusieve en duurzame groei. Dit jaar zal de Randstad evenementen gaan organiseren in het kader van haar 20 jarige aanwezigheid in Brussel. En zal het aandacht besteden aan het Nederlands EU Voorzitterschap in de eerste helft van 2016.

Door:

Sidony Venema, Huis van de Nederlandse Provincies, Brussel