Rapport EU-expertgroep: investeren in een groene economie

12 februari 2018Aanbesteden Milieu

De expertgroep van de Europese Commissie die zich richt op financiële ondersteuning van duurzame investeringen heeft vorige week zijn definitieve rapport gepubliceerd. Deze groep is aangesteld om te onderzoeken hoe er het beste particulier geïnvesteerd kan worden in duurzame ontwikkelingen om Europa’s doelstellingen met betrekking tot de transitie naar een groene economie te behalen. Particuliere investeringen zijn namelijk essentieel om deze doelstellingen te behalen.

EU-actieplan ‘Maak de cirkel rond’

De aanbevelingen van de expertgroep die is opgericht in december 2016 worden verwelkomd door de vicepresident van de Europese Commissie, Jyrki Katainen. Hij stelt dat het cruciaal is om een raamwerk op te stellen voor particuliere investeerders om de transitie te kunnen maken naar een efficiëntere circulaire economie. In december 2015 heeft de Commissie het EU-actieplan voor een circulaire economie (‘Maak de cirkel rond’) aangenomen. Dit actieplan zet de doelstellingen van de EU uiteen met betrekking tot de circulaire economie. Het rapport van de expertgroep dient ter ondersteuning hiervan. Meer informatie over het actieplan ‘Maak de cirkel rond’ vindt u hier. De verplichtingen die zijn aangegaan tijdens de Klimaattop in Parijs houden zowel de Commissie als decentrale overheden bezig. Hier werd onder andere afgesproken om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 40% terug te dringen.

Aanbevelingen expertgroep

De expertgroep doet verschillende aanbevelingen in het rapport. Ze pleiten allereerst voor meer transparantie van financiële instituties over hoe zij duurzaamheid laten meewegen in besluitvorming. Daarnaast bevelen ze een classificatiesysteem aan om meer helderheid te verschaffen over wat ‘duurzaam’ is. Verder roepen ze op tot een EU-breed etiket op groene investeringsfondsen en een Europese standaard voor groene obligaties. Het rapport van de expertgroep zal de basis vormen voor toekomstige plannen van de Commissie op het gebied van duurzame investeringen. Met sommige aanbevelingen is de Commissie al aan de slag gegaan. Een aantal daarvan werd namelijk ook al genoemd in het interim report van 13 juli 2017.

Door:

Fabian Wondergem en Jos Pees

Bron:

Sustainable Finance: High-Level Expert Group delivers roadmap for greener and cleaner economy, Europese Commissie

Meer informatie:

EU-Actieplan Circulaire Economie, Europa decentraal
Duurzaam aanbesteden, Europa decentraal
Wat is het investeringsplatform voor de circulaire economie, Europa decentraal