Reactietermijn richtlijnen interpretatie AVG verlengd

13 februari 2017Informatiemaatschappij, Justitie, vrijheid en veiligheid

Per 25 mei 2018 moet de Algemene verordening gegevensbescherming toegepast worden. De Wet bescherming persoonsgegevens zal dan komen te vervallen. Er is vanaf dan één verordening geldig in de gehele EU.  Naar aanleiding van deze Verordening schreef de Artikel 29-werkgroep (WP29) van de Europese Commissie een drietal richtlijnen waar tot 15 februari 2017 op gereageerd kan worden. De richtlijnen geven al meer duidelijkheid met betrekking tot de interpretatie van diverse begrippen uit de AVG.

De Artikel 29-werkgroep heeft de volgende drie richtlijnen gepubliceerd:

Deze richtlijnen dienen ter verduidelijking van de relevante voorwaarden van de AVG.  De werkgroep bestaat uit Europese privacy toezichthouders en werd opgezet onder artikel 29 van de Richtlijn 95/46/EC.

Privacy: de AVG

Iedereen heeft recht op bescherming van zijn of haar persoonsgegevens (art. 8 Handvest van de grondrechten van de EU, en art. 16 lid 1 VWEU). Momenteel is de Europese richtlijn bescherming persoonsgegevens (95/46/EG) in Nederland geïmplementeerd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Op 25 mei 2016 is de Algemene verordening gegevensbescherming in werking getreden, die deze richtlijn per 25 mei 2018 vervangt. De AVG moet vanaf 25 mei 2018 toegepast worden.

Feedback

Bovengenoemde richtlijnen zijn gepubliceerd in december 2016. Ter verduidelijking, het betreffen geen EU richtlijnen in de zin van artikel 288 Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie. Het is mogelijk om op de drie richtlijnen  feedback te geven tot 15 februari. De termijn hiervoor is verlengd. U kunt uw feedback, in het Engels, sturen naar dit emailadres: JUST-ARTICLE29WP-SEC@ec.europa.eu. Nederlandse organisaties met vragen omtrent dit onderwerp kunnen zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens via guidelines@autoriteitspersoonsgegevens.nl of 070-8888500.

Door:

Femke Salverda en Tessa de Vries, Europa decentraal

Bronnen:

Reactietermijn richtlijnen Europese privacywet verlengd, Autoriteit Persoonsgegevens

Meer informatie:

Verordening (EU) 2016/679, Europese Unie
Richtlijn (EU) 2016/680, Europese Unie
Article 29 Working Party, European Commission
Informatiemaatschappij, Europa deccentraal
Privacy: de Algemene verordening gegevensbescherming, Europa decentraal

X