Recente ontwikkelingen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid EU

De eind 2017 (door de Europese Commissie) voorgestelde hervormingen in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) na 2020 leggen meer verantwoordelijkheid bij de EU-lidstaten. Verschillende belanghebbenden hebben inmiddels gereageerd op de voorstellen van de Commissie. Zo pleit het Europees Parlement voor meer financiering en bracht een groot aantal EU-lidstaten een gemeenschappelijk document naar buiten waarin ze hun zorgen uiten.

Commissievoorstel hervormingen GLB

Op 29 november 2017 presenteerde de Europese Commissie de mededeling ‘De toekomst van landbouw en voeding’. Hierin zet de Commissie haar plannen voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) na 2020 uiteen. Belangrijkste voorstel is dat de lidstaten weer meer inspraak en verantwoordelijkheid moeten krijgen. Als het aan de Commissie ligt moeten lidstaten zelf strategische plannen ontwikkelen die zijn afgestemd op de gezamenlijke EU-doelstellingen. Het nieuwe landbouwbeleid moet meer maatwerk bieden aan lidstaten. Zodat ieder land zelf invulling kan geven aan het beleid, op een wijze die het land het beste past. Het huidige systeem, met dezelfde regels voor alle landen, is te complex en te weinig doeltreffend.

Europees Parlement

De landbouwcommissie van het Europees Parlement vindt dat het landbouwbudget moet worden verhoogd of minstens gelijk moet blijven. De landbouwcommissie geeft hierover advies aan de begrotingscommissie van het EP. Het voorstel van de landbouwcommissie is dat het landbouwbudget in de EU- begroting na 2020 op zijn minst op het huidige niveau moet worden gehandhaafd en mogelijk zelfs moet worden verhoogd. Woensdag 23 januari stemde de landbouwcommissie in met dit advies.

Zorgen van de EU-lidstaten

21 EU-lidstaten hebben een lijst met vragen opgesteld waarin commentaar wordt gegeven en zorgen worden geuit over het Commissievoorstel voor de hervorming van het GLB na 2020. In de lijst worden onder meer vragen gesteld over het voorstel dat lidstaten zelf meer verantwoordelijkheid krijgen in het ontwikkelen van financieringsplannen. Daarnaast worden er in de lijst ook vragen gesteld over het voorstel om de totale subsidie per boerderij te limiteren. Onder meer Duitsland is hier erg op tegen omdat veel grote boerenbedrijven in het oosten van het land door deze maatregel flink gekort worden op hun subsidies.

Naast Duitsland heeft ook Frankrijk zorgen geuit over de hervormingen van het GLB. Frankrijk vraagt de Commissie om opheldering wat betreft eventuele financiële sancties mochten lidstaten zich niet houden aan de nieuwe EU-doelstellingen. Ook Nederland heeft in het document zorgen geuit over de hervormingen. Nederland focust vooral op de vraag hoe het nieuwe GLB een rol gaat spelen in het promoten van een gezondere levensstijl en duurzame consumptie.

Nederland

Eurocommissaris voor landbouw, Phil Hogan, bezocht op 9 januari Nederland om op het kantoor van LTO Nederland in debat te gaan met jonge boeren over de hervormingen in het GLB. Ook de Nederlandse landbouwminister Carola Schouten schoof aan tijdens dit debat. Zij ziet de hervormingen als een kans voor boeren om hun stem te laten horen en vindt het positief dat lidstaten meer ruimte krijgen om hun eigen richting aan te geven.

Vervolg

De hervormingen van het GLB zullen waarschijnlijk niet worden afgerond binnen de termijn van de huidige Commissie. Door de parlementsverkiezingen in 2019 heeft het Europees Parlement niet genoeg tijd om de onderhandelingen over het complexe landbouwbeleid voor die tijd af te ronden.

Door:

Solange Kamm, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

EU countries flag long list of concerns over CAP reform plans, nieuwsbericht Politico EU
Phil Hogan wil flexibeler landbouwbeleid, nieuwsbericht Nieuwe Oogst
Landbouwcommissie EU-parlement wil extra geld voor landbouw, nieuwsbericht Boerderij Nederland

Meer informatie:

Europees landbouwbeleid op de schop, nieuwsbericht Europa decentraal
Gemeenschappelijk landbouwbeleid EU, Huis van de Nederlandse Provincies