REFIT: nieuw scoreboard gepubliceerd

31 oktober 2016Betere regelgeving

Aansluitend op het Commissiewerkprogramma 2017, heeft de Europese Commissie het REFIT scoreboard gepubliceerd. Dit jaarlijkse scoreboard geeft een overzicht van de stand van zaken met betrekking tot REFIT acties binnen de Betere regelgeving agenda.

Wat is REFIT?

In december 2012 lanceerde de Commissie een nieuw programma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving. Het Regulatory Fitness and Performance Programme (REFIT) is door de Commissie opgericht om de EU-wetgeving af te slanken, te vereenvoudigen en makkelijker toepasbaar te maken. Dit moet uiteindelijk leiden tot economische groei en werkgelegenheid en een verminderde regeldruk. REFIT beoogt uiteindelijk zowel voor het bedrijfsleven als voor (decentrale) overheden de administratieve lasten te laten afnemen.

Het REFIT-scorebord

Het REFIT-scorebord geeft de huidige stand van zaken bij de implementatie van de 231 lopende initiatieven voor vereenvoudiging en lastenverlichting die door de Commissie genomen zijn in het Regulatory Fitness and Performance Programme.

De Commissie hecht veel waarde aan het traject van Betere regelgeving en veel kerninitiatieven die in 2017 gepresenteerd zullen worden, vloeien voort uit de REFIT-beoordelingen voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving. Daarnaast behandelt het scoreboard de vervolgacties van de Commissie naar aanleiding van de REFIT Platform opinies van juni en september 2016.

Tien prioriteiten

Het REFIT scorebord beschrijft de verschillende REFIT initiatieven aan de hand van de tien hoofdprioriteiten uit de eerder in 2014 uitgebrachte Politieke Richtsnoeren van de nieuwe Commissie van voorzitter Juncker. Denk hierbij aan ‘een nieuwe boost voor banen, groei en investeringen’ of ‘ een veerkrachtige Energie Unie’.

Voorbeelden: wat gaat er in 2017 gebeuren?

In de samenvatting van het REFIT Scoreboard vat de Commissie bondig samen welke concrete stappen zij zal zetten in 2017. Zoals:

  • een evaluatie van de drinkwaterrichtlijn en een herziening van de drinkwaterrichtlijn in 2017;
  • enkele niet-wetgevende maatregelen om het bestaande raamwerk van staatsteunregels beter te laten werken in de praktijk van cohesiebeleid;
  • een herziening van de e-privacy richtlijn en de afstemming er van met de nieuwe algemene dataprotectie verordening.

Door:

David Schutrups en Femke Salverda, Europa decentraal

Bron:

REFIT-scorebord

Meer informatie:

Better regulation , Europa decentraal
REFIT, Europa decentraal