REFIT-platform van start!

22 februari 2016Betere regelgeving

De eerste vergadering van het REFIT-platform heeft onlangs plaatsgevonden. Wat was REFIT ook al weer, wat is de werkwijze van het platform en wat betekent dit platform voor decentrale overheden?

Wat is REFIT?

In december 2012 lanceerde de Commissie een nieuw programma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving. Regulatory Fitness and Performance Programme (REFIT) is door de Commissie opgericht om de EU-wetgeving af te slanken, te vereenvoudigen en makkelijker toepasbaar te maken. Dit moet uiteindelijk leiden tot economische groei en werkgelegenheid en een verminderde regeldruk. REFIT beoogt uiteindelijk zowel voor het bedrijfsleven als voor (decentrale) overheden de administratieve lasten te laten afnemen.

Better Regulation

REFIT bouwt voort op eerdere initiatieven die genomen zijn sinds de lancering van het programma ‘Better Regulation’ in 2002. Doelstellingen zijn:
·         de administratieve lasten verminderen;
·         de kwaliteit van de wetgeving verbeteren;
·         de regels beter aanpassen aan de behoeften van decentrale overheden, consumenten en bedrijven.

Samenstelling van het platform

Het REFIT-platform brengt verschillende stakeholders bij elkaar. Het platform bestaat uit twee permanente groepen: een Government group en een Stakeholder group. De voorzitter van het platform is Frans Timmermans, eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie.

De Government group bestaat uit afgevaardigde deskundigen van iedere lidstaat. De afgevaardigde uit Nederland is Mark Bressers, directeur regeldruk en ict-beleid bij het ministerie van Economische Zaken, directoraat-generaal Bedrijfsleven en Innovatie.

De Stakeholder group bestaat uit vertegenwoordigers uit onder meer het bedrijfsleven, sociale partners, het maatschappelijk middenveld, en twee vertegenwoordigers van het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s. De leden van deze groep zijn geselecteerd door middel van een openbare oproep tot kandidaatstelling en zijn op 15 december 2015 benoemd.

De Nederlandse leden van deze groep zijn Michaël van Straalen, voorzitter van de Koninklijke Vereniging MKB en Fenna Pols, directeur van Europa decentraal (op persoonlijke titel).

De leden zijn benoemd tot 31 oktober 2019.

Hoe werkt het REFIT-platform?

Het REFIT-platform komt, in wisselende samenstellingen, regelmatig bij elkaar. De activiteiten van het platform worden gestuurd door de leden en worden met name gebaseerd op de ontvangen input, waaronder bijvoorbeeld de door decentrale overheden ingezonden knelpunten.

Via een online formulier van de Commissie kan het publiek suggesties over knellende Europese wet- en regelgeving indienen. Al ongeveer 250 suggesties zijn zo bij het platform binnengekomen. Vervolgens beoordeelt het REFIT-platform de binnengekomen knelpunten en suggesties. Het commentaar en de aanbevelingen van het platform worden naar de Commissie gestuurd. De Commissie analyseert de suggesties in het licht van het commentaar en de aanbevelingen en zal vervolgens nader toelichten hoe en wat voor vervolg zij zal geven aan de suggesties.

Door:

Femke Salverda, Europa decentraal

Meer informatie:

REFIT-platform, Europese Commissie
Better regulation, Europese Commissie
REFIT, Europese Commissie
REFIT, Europa decentraal
Better regulation, Europa decentraal
EU-voorzitterschap, Europa decentraal
Signaleringsloket, Europa decentraal