Regio Deals: bundeling van krachten door Rijksoverheid en regio’s

18 juni 2018

Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, heeft op 8 juni 2018 in een Kamerbrief de aanpak voor het gebruik van Regio Deals bekendgemaakt. Een Regio Deal is een initiatief waarbij de Rijksoverheid samenwerkt met regio’s om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Regio’s kunnen tot 1 september 2018 een voorstel voor een Regio Deal indienen.

Wat zijn Regio Deals?

In het regeerakkoord van de huidige regering is voor de periode 2018-2022 € 950 miljoen vrijgemaakt voor de verwezenlijking van Regio Deals, middels de Regio Envelop. Regio Deals hebben ten doel om een regionaal probleem op te lossen door het Rijk samen te laten werken met regionale, publieke en private partijen. De regionale uitdagingen hebben overlap met de maatschappelijke opgaven die in het Interbestuurlijk Programma worden benoemd, zoals de transitie naar duurzame energie en klimaatadaptatie. De verwezenlijking van dergelijke opgaven raakt aan de uitvoering van Europese regels en beleid in de (decentrale) praktijk. Regio Deals richten zich ook op problemen in het kader van mobiliteit en de woningmarkt.

Voorwaarden Regio Deal

Om aanspraak te kunnen maken op een bijdrage uit de Regio Envelop moeten Regio Deals voldoen aan bepaalde voorwaarden. Zo moet een Regio Deal aansluiten bij één of meerdere (inhoudelijke) regionale doelen en opgaven uit het regeerakkoord. Hierbij wordt gekeken of ook inwoners uit een andere regio kunnen profiteren van deze Regio Deal. Dit wordt het regio-overstijgend effect genoemd.

Verder dient de regio zelf voor ten minste 50% bij te dragen aan de financiering van de Regio Deal. Een bijdrage uit de Regio Envelop is eenmalig en kan variëren tussen de € 5 en 40 miljoen. De minister neemt als uitgangspunt dat een financiële bijdrage van de Rijksoverheid investeringen uit de regio voor een Regio Deal zullen aanjagen.

Daarnaast moet het voorstel voor een Regio Deal bijdragen aan de brede welvaart. Met de brede welvaart wordt niet alleen de welvaart in economisch opzicht bedoeld, maar ook in ecologisch en sociaal opzicht. Zo kijkt de brede welvaart onder meer naar de leefbaarheid, veiligheid en kwaliteit van facetten als natuur, onderwijs, sociale samenhang en voorzieningenniveau.

Een volledig overzicht van de voorwaarden voor Regio Deals vindt u in de Kamerbrief Aanpak Regio Deals en op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Aanvragen Regio Deal

U kunt tot 1 september 2018 een voorstel voor een Regio Deal indienen bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De link naar de webpagina voor het indienen van een voorstel vindt u hier.

Door:

Matthijs Binnema en Marieke Merkus, Europa decentraal

Bron:

Kamerbrief Aanpak Regio Deals, Rijksoverheid
Uitnodiging aanmelding voorstellen voor Regio Deals, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Staatscourant

Meer informatie:

Randvoorwaarden Regio Deals, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Klimaat- en energiebeleid voor 2030, Europa decentraal
Duurzaam energiebeleid Europaproof, Europa decentraal