Regio’s en steden leiden weg naar slimmer en duurzaam Europa

13 februari 2017

De EU zet stappen op weg naar meer duurzame groei, een succesvolle energietransitie en het nakomen van gemaakte klimaatafspraken. In dit proces moeten steeds slimmere regio’s en steden voorop lopen. Decentrale overheden moeten daarom sterker samenwerken en optimaal gebruik maken van de nieuwste technologieën. Dit was de belangrijkste boodschap tijdens de conferentie Investing in Europe op 7 februari ’17.

Investing in Europe

De conferentie werd georganiseerd door de Europese Commissie en het Europees Comité van de Regio’s. Beide instellingen slaan de handen ineen om lokale en regionale overheden te ondersteunen. Vicepresident van de Europese Commissie Maros Šefčovič sprak zijn waardering uit voor lokaal en regionaal bestuur. “Steden en regio’s worden geconfronteerd met vele uitdagingen, o.a. op het gebied van de energietransitie. Maar telkens wanneer ik een burgemeester of regionale minister spreek, valt het mij op dat zij vaak zeer creatieve en innovatieve oplossingen vinden voor deze uitdagingen. Deze oplossingen zijn vaak op maat gemaakt, maar kunnen wel degelijk als voorbeeld dienen voor andere steden en regio’s in de EU.”

Rol van de regio

Wat is nodig om een slimme stad of regio te worden? Hoe trekken wij de benodigde investeringen aan? Dit zijn voorbeelden van vragen die centraal stonden tijdens de conferentie. Verschillende vooraanstaande regio’s en steden presenteerden hun slimme specialisatie strategieën. De voordelen van energiebesparing, investeren in innovatie en het digitaliseren van de economie werden geïllustreerd.

Zuidelijke-Randstad als voorbeeld

Burgemeester Aboutaleb hield een inspirerend betoog over hoe hij burgers, bedrijven en kennisinstellingen samen heeft kunnen brengen. De Metropoolregio Rotterdam – Den Haag presenteerde een miljardenplan voor vergroening en digitalisering van de economie. Deze Roadmap Next Economy is het antwoord van de regio op de economische uitdagingen van de toekomst. Uitvoering van de roadmap vergt tot 2050 een investering van in totaal € 50 miljard. Het plan voorziet o.a. een 5G-netwerk en wegen waarover zelfsturende auto’s rijden. Volgens Aboutaleb is de beweging richting vergroening en digitalisering onontkoombaar en te groot om tegen gehouden te worden.

Urgentie

Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, gaf tijdens het seminar aan wat de hoofdingrediënten zijn voor een succesvolle energietransitie. Volgens hem moet er vooral sprake zijn van een gevoel van urgentie. Vervolgens moet er een goede analyse worden gemaakt van de huidige situatie. Smit onderstreept verder het belang van een aansprekend verhaal over de noodzaak tot verandering, oprecht leiderschap, samenwerking met verschillende bestuursniveau en andere partners en de juiste mix van publieke en private financiering. “Het is hoog tijd voor een succesvolle energietransitie.” Voor die transitie heeft de Metropoolregio Rotterdam Den Haag een aanzet gegeven voor een agenda voor investeringen, die inmiddels is verbreed tot een Investeringsagenda voor de gehele Zuidelijke Randstad.

Derde industriële revolutie

De Amerikaanse hoogleraar Jeremy Rifkin, was ook aanwezig tijdens de conferentie. Hij is tevens betrokken als adviseur bij het plan van Metropoolregio Rotterdam-Den Haag. “De ideeën van de derde industriële revolutie en Smart Europe worden steeds vaker geïmplementeerd door diverse EU-regio’s. Dit initiatief staat symbool voor de volgende stap naar een eengemaakte en geïntegreerde Europese (digitale) markt.”

Door:

Ilse Buijs, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

FD artikel, Financieel Dagblad
Nieuwsbericht, EurActiv
Persbericht, Comité van de Regio’s

X