Regio’s en steden moeten een actieve rol blijven spelen in EU-cohesiebeleid

26 november 2018Regionaal beleid en fondsen

De #CohesionAlliance dringt er bij de Raad van de EU op aan dat de vereenvoudiging van het EU-cohesiebeleid niet ten koste moet gaan van de betrokkenheid van regionale en lokale overheden.

#CohesionAlliance

De #CohesionAlliance is een coalitie van nationale, regionale en lokale overheden, kleine en middelgrote ondernemingen, ngo’s, scholen, universiteiten en culturele organisaties die vinden dat het EU-cohesiebeleid ook in de toekomst een van de pijlers van de EU moet blijven. De coalitie is tot stand gekomen door samenwerking tussen de Europese verenigingen van steden en regio’s en het Europees Comité van de Regio’s. De aangesloten belanghebbenden willen dat de EU-begroting na 2020 het cohesiebeleid sterker, effectiever, zichtbaarder en beschikbaarder maakt voor elke regio in de Europese Unie. Het Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft, namens de provincies, de CohesionAlliance ondertekend.

Momenteel is het EU-cohesiebeleid een derde van de EU-begroting. Het cohesiebeleid verkleint de regionale ongelijkheden, creëert banen, opent nieuwe zakelijke kansen en behandelt belangrijke mondiale problemen zoals klimaatverandering en migratie.

Toekomst

In aanloop naar de Raad Algemene Zaken op 30 november heeft de CohesionAlliance aangegeven dat vereenvoudiging van het EU-cohesiebeleid van cruciaal belang is, maar dit mag er niet toe leiden dat het alleen in handen van nationale regeringen wordt gecentraliseerd. Lokale en regionale overheden moeten worden betrokken bij het vormgeven en beheren van investeringsprogramma’s.

Het cohesiebeleid – dat tussen 2014 en 2020 een budget van € 350 miljard heeft en wordt uitgevoerd via de Europese structuur- en investeringsfondsen – is het belangrijkste investeringsinstrument van de EU en het enige EU-beleid dat alle Europese territoria en lokale gemeenschappen ondersteunt door lokale belanghebbenden te betrekken bij het leveren van groeistrategieën onder leiding van gedeelde EU-doelen. Het wordt daarom gevormd en uitgevoerd in samenwerking met regio’s, gemeenten, steden en lokale actoren.

De #CohesionAlliance waarschuwt dat dit unieke bestuursmodel steeds meer wordt bedreigd. In de voorstellen voor structuurfondsen die de Europese Commissie afgelopen mei heeft voorgesteld, zijn de territoriale dimensie en het partnerschapsbeginsel al verzwakt in vergelijking met het huidige regelgevingskader.

Door:

Solange Kamm, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

EU-wide Alliance asks that regions, cities and local actors keep playing a key role in the EU’s cohesion policy, nieuwsbericht Europees Comité van de Regio’s

Meer informatie:

Europees Comité van de Regio’s pleit voor versterken cohesiebeleid, nieuwsbericht Huis van de Nederlandse Provincies