Nieuws

Publicatie: 1 maart 2021

Door: en


De inschrijvingen voor de RegioStars Awards 2021 zijn geopend. Ieder jaar worden in vijf categorieën prijzen uitgereikt aan regionale projecten met EU-financiering die uitblinken in hun innovatieve aanpak. De thema’s van dit jaar zijn: digitalisering, duurzaamheid, rechtvaardigheid, stedelijke ontwikkeling en groene mobiliteit. Gemeenten, provincies en waterschappen worden aangemoedigd hun projecten aan te melden.

De RegioStars Awards

Sinds 2008 organiseert de Europese Commissie de RegioStars Awards. Jaarlijks worden prijzen uitgereikt aan verschillende regionale projecten die mede zijn gefinancierd door fondsen van het Europees cohesiebeleid. Verschillende regio’s kunnen zo hun beste praktijkvoorbeelden in de schijnwerpers zetten en hun ervaringen delen met anderen. De wedstrijd beoogt daarmee de uitwisseling van excellente projecten te bevorderen. Een onafhankelijke jury van experts kiest één winnaar per categorie. Daarnaast is er een publieksprijs voor een van de finalisten. De winnaars van de vijf categorieën ontvangen ook een mediapartnerschap ter waarde van € 5000,-. Ook Nederlandse projecten zijn eerder in de prijzen gevallen, waaronder Bio Based North West Europe en Climate Active Neighbourhoods.

Categorieën van 2021

De RegioStars Awards zijn onderverdeeld in vijf categorieën die zich richten op belangrijke thema’s binnen regionaal beleid:

  • Een slim Europa: vergroting van het concurrentievermogen van lokale bedrijven in een digitale wereld;
  • Een groen Europa: groene en veerkrachtige gemeenschappen in een stedelijke en rurale setting;
  • Een rechtvaardig Europa: bevordering van inclusie en discriminatiebestrijding;
  • Een stedelijk Europa: bevordering van groene, duurzame en circulaire voedselsystemen in functionele stedelijke gebieden
  • Thema van het jaar 2021: bevordering van groene mobiliteit in de regio’s.

Projecten die binnen deze categorieën getuigen van innovatie, een positieve impact en financiële duurzaamheid maken kans bekroond te worden met een RegioStars Award. In de handleiding voor aanmeldingen worden de verschillende thema’s uitgebreid toegelicht. Ook noemt de handleiding enkele voorwaarden waaraan moet worden voldaan.

Dit jaar is er ook een overkoepelend thema: Europa dichter bij haar burgers. Hierbij staat burgerparticipatie in de projecten centraal. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan de rol van jongeren.

Aanmelden

Projecten kunnen tot 9 mei 2021 worden aangemeld via het online portaal van RegioStars. De aanmelding dient te worden gedaan door de organisatie die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van het project. Daarnaast moet de aanmelding gepaard gaan met een schriftelijke instemming van de beheersinstantie van het project. De uitreikingsceremonie vindt plaats in december.

Bron

Doe mee aan de RegioStars Awards voor regionale EU-projecten, Europese Commissie

Meer informatie

RegioStars, Europese Commissie
Regionaal beleid, Kenniscentrum Europa Decentraal