Rekenkamer: Lidstaten kunnen draagvlak EU vergroten door meer transparantie

De EU-lidstaten kunnen het draagvlak voor de EU vergroten door transparanter te zijn over de doeltreffendheid en de doelmatigheid van de besteding van EU-geld. Dit zegt de Algemene Rekenkamer in hun EU-trendrapport 2016.

De Algemene Rekenkamer presenteerde het jaarlijkse  EU-trendrapport op 27 januari 2016. Het rapport bericht over de ontwikkelingen in het financieel management van de EU. De Rekenkamer benoemt een aantal hardnekkige problemen.

Transparantie

De meeste lidstaten verantwoorden zich niet over de besteding van EU-subsidies. Volgens de rekenkamer geven maar drie van de 28 lidstaten (waaronder Nederland) in het openbaar en op politiek niveau inzicht hoe dit EU-geld binnen hun landsgrenzen is besteed. De overige lidstaten vullen alleen het verplichte jaarlijkse overzicht in. Deze ‘annual summaries’ zijn echter niet openbaar en worden niet op bestuurlijk niveau (door een minister) ondertekend.

Besteding op lidstaatniveau

De Europese Rekenkamer velt al decennialang geen positief oordeel over de rechtmatigheid van de besteding van het geld op de EU-begroting. Volgens de Algemene Rekenkamer onderstreept dit de noodzaak om tot een volledige en transparante verantwoording op lidstaatniveau te komen.

De toegevoegde waarde van de EU

Bij de controle van de besteding van Europees geld ligt tot nu toe het accent op naleving van de regels. Er moet ook meer worden gekeken of met het uitgegeven geld wel het gewenste effect wordt bereikt, aldus de Rekenkamer. Zulke informatie is volgens de Rekenkamer onontbeerlijk om meer draagvlak voor de EU te creëren.

Betere regelgeving

De huidige Europese Commissie wil meer flexibiliteit bij de besteding van de Europees geld. Ook wil de Commissie, waar mogelijk, minder en simpelere regels hanteren. “Deze ontwikkelingen bieden een kans om concrete verbeteringen te realiseren”, aldus de Rekenkamer.

Door:

Roxanne Koenis, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

Persbericht ‘EU-trendrapport 2016: ‘Wat levert EU-geld op?’ Meer inzet lidstaten nodig’, Algemene Rekenkamer
Nieuwsbericht ‘Rekenkamer: lidstaten moeten uitdragen wat EU-gelden opleveren’, Europa Nu