Zoeken

ALTIJD OP DE HOOGTE?

Welke ontwikkelingen in de EU zijn van belang voor gemeenten, provincies en waterschappen? En wat betekent dat voor de dagelijkse praktijk?

Richtlijnconforme interpretatie

27 februari 2013Europees recht en beleid decentraal

Decentrale overheden moeten nationale wetgeving zoveel mogelijk uitleggen in het licht van de Europese richtlijnen. Wanneer de implementatietermijn van de richtlijn verstreken is, kan men zich tegenover de overheid beroepen op onvoorwaardelijke en voldoende duidelijke bepalingen van een richtlijn (zaak 148/78, Ratti).

Andersom mag een lidstaat zich niet tegenover de burger beroepen op een niet geïmplementeerde richtlijn (zaak 80/86, Kolpinghuis).

Nationale autoriteiten en rechters

De bevoegde nationale autoriteiten en rechters moeten nationaal recht zoveel mogelijk uitleggen in het licht van de doelstellingen van de richtlijn (zaak C-106/89, Marleasing).

Wanneer dat niet mogelijk is moet de lidstaat de nationale voorschriften die onverenigbaar zijn met de richtlijn buiten toepassing te laten. Dit is de verplichting van richtlijnconforme interpretatie (dit is iets anders dan rechtstreekse werking).

Richtlijnconforme interpretatie tegen nationale wet

Richtlijnconforme interpretatie tegen de wet in (contra legem) is niet toegestaan (zaak C-105/03, Pupino). Zie jurisprudentie voor meer informatie over deze zaak.

X