Rij- en rusttijdenregels taxichauffeurs aangepast naar Europese regelgeving

De Europese regels voor rij- en rusttijden van taxichauffeurs worden met ingang van 2015 gewijzigd. Dit is goed nieuws voor gemeenten en andere handhavingspartners die toezicht houden op taxichauffeurs: de nieuwe regels zijn eenvoudiger en soepeler geworden.

Europese regelgeving

De huidige regels voor rijtijden van taxichauffeurs komen voort uit Europese regelgeving voor het zware wegvervoer en zijn daarmee niet toegespitst op het taxivervoer. Deze regels worden geschrapt. De nieuwe regels zijn gebaseerd op de Europese werk- en rusttijdenregels en de verkeersveiligheid.

Gemeentelijk toezicht

Naast de samenwerking met handhavingspartners kunnen gemeenten volgens de Wet personenvervoer 2000 verordeningen uitbrengen over eisen en verplichtingen aan bestuurders van taxi’s die in hun gemeente rijden. De versoepelde regelgeving maakt dat het toezicht voor gemeenten gemakkelijker wordt.

Nachtdiensten

Ook de regels voor nachtdiensten worden niet langer gehandhaafd. Belangrijk gevolg hiervan is dat chauffeurs van straattaxi’s in uitgaansgebieden straks onbeperkt nachtdiensten kunnen gaan draaien. Hier hoeft niet langer toezicht op worden gehouden.

Rusttijden

Eveneens worden de normen voor dagelijkse en wekelijkse rusttijden vereenvoudigd. De regels voor het houden van pauze blijven wel ongewijzigd en zijn gelijk aan die in de Arbeidstijdenwet.

Door:

Charlotte Vroege en Karin van den Brand, Europa decentraal

Bron:

Nieuwsbericht, Rijksoverheid

Meer informatie:

Vervoer, Europa decentraal
Werkgelegenheid en sociaal beleid, Europa decentraal
Wet personenvervoer 2000, overheid.nl