Nieuws

Publicatie: 14 oktober 2019

Door:


Op donderdag 10 oktober organiseerde het Huis van de Nederlandse Provincies, samen met een aantal partners, een bijeenkomst over mobiliteit tijdens de Europese Week van de Regio’s en Steden. Tijdens de bijeenkomst werden acht projecten gepresenteerd waarbij grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van mobiliteit centraal stond.

Grensoverschrijdende mobiliteit

De bijeenkomst bracht de situatie in grensregio’s en de problemen en technische belemmeringen in het Trans-Europese transportnetwerk (TEN-T) onder de aandacht. Het doel was het uitwisselen van ‘best practices’ en het doen van aanbevelingen aan de Europese Commissie en het Europees Parlement over hoe Europese regio’s op een duurzame manier goed met elkaar verbonden kunnen worden.

Presentaties

De acht presentaties bestonden uit verschillende vormen van grensoverschrijdende mobiliteit binnen TEN-T, voor zowel personen- als goederenvervoer. Drie gepresenteerde projecten hebben betrekking op interregionale spoorlijnen, andere projecten gingen over transport via waterwegen of pijpleidingen. Innovatieve netwerken met vulpunten voor alternatieve brandstoffen en veilige parkeerplaatsen voor vrachtwagens kwamen ook aan de orde.

DG MOVE – Herald Ruijters

Na de acht presentaties was er gelegenheid voor Herald Ruijters, directeur bij het Directoraat-Generaal Mobiliteit en Vervoer (DG MOVE), om te reflecteren op de verschillende projecten en presentaties.
De heer Ruijters benoemde wat als eerste opviel bij het zien van de presentaties: er wordt aan een gemeenschappelijk doel gewerkt.  Hij ging in op de belangrijkste uitdaging voor de transportsector: alle vormen van transport koolstofarm maken. Er worden verschillende koolstofarme alternatieven voor fossiele brandstoffen ontwikkeld, denk bijvoorbeeld aan waterstof. Projecten op het gebied van grensoverschrijdende mobiliteit moeten dergelijke veranderingen en innovatie omarmen en opnemen in het vormen van nieuwe plannen.
Het ontvangen van subsidies voor TEN-T projecten zal een steeds grotere opgave worden. Ruijters noemde dat het budget voor mobiliteit naar alle waarschijnlijkheid zal krimpen onder de nieuwe Commissie. Ditwordt beslist op de EU top van 17 en 18 oktober.
Op 1 november zal de nieuwe Europese Commissie aantreden.Ruiters onderstreepte daarom het feit dat het NU tijd is om input te leveren. Het evenement kwam kortom op het juiste moment. Ruijters had een duidelijk advies voor de aanwezige partijen: neem plaats aan de tafel waar beslissingen gemaakt worden en geef niet op. Bij het opstellen van de plannen voor de komende vijf jaar gebruikt de Commissie graag input van deskundigen. Een aanwezige Commissieambtenaar van het Directoraat-Generaal voor Regionaal beleid en stadsontwikkeling (DG REGIO) beaamde de woorden van Herald Ruijters; ook bij DG REGIO wordt input de komende tijd met open armen ontvangen.

Conclusie

Duidelijk is dat er de komende vijf jaar veel zal veranderen. Transport moet steeds duurzamer en innovatie wordt gestimuleerd. Partijen moeten een plek aan de tafel bemachtigen, NOW IS THE TIME TO ACT!