Save the date: 6 juni Congres: Nog een jaar te gaan – de Algemene verordening gegevensbescherming

Het lijkt misschien nog ver van uw bed, maar u heeft nog ongeveer een jaar. Vanaf 25 mei 2018 moeten naast bedrijven ook gemeenten, provincies en waterschappen zich aan de nieuwe Europese regels omtrent privacy houden. Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt, gelden de bepalingen uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Tijdens het congres over de AVG op dinsdag 6 juni 2017 kunt u zich hierover laten voorlichten en met elkaar in gesprek gaan. Immers, iedere gemeente, provincie of waterschap verwerkt persoonsgegevens.

Bijeenkomst

De komst van de AVG brengt veranderingen met zich mee ten opzichte van de Wet bescherming persoonsgegevens. Daarom willen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), het ministerie van Veiligheid en Justitie (V&J), de Unie van Waterschappen (UvW), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en kenniscentrum Europa decentraal u van harte uitnodigingen voor het congres: Nog een jaar te gaan – de Algemene verordening gegevensbescherming. 

Details:

Locatie: ministerie van BZK en V&J, Turfmarkt 147, Den Haag
Doelgroep: medewerkers van decentrale overheden die geïnteresseerd zijn in het onderwerp
Datum: 6 juni 2017; 12.30 uur tot 16.30 uur
Deelname is kosteloos

Programma:

Hoe bent u in uw organisatie aan de slag met de opgaven die voortkomen uit de AVG? Wat valt er te leren van elkaars ervaringen? Wilbert Tomesen (vicevoorzitter Autoriteit Persoonsgegevens), Joris Groen (wetgevingsjurist AVG, ministerie van V&J) en Steven Luitjens (directeur directie Informatiesamenleving en Overheid, ministerie van BZK) spreken over de AVG en de implementatie hiervan. Wat voor impact heeft het nieuwe juridische kader op uw omgeving? Uw dagvoorzitter is Alfred Roos (hoofd afdeling Staats en bestuursrecht van Veiligheid en Justitie).

Daarnaast worden er verschillende workshops aangeboden, onder andere over de Functionaris Gegevensbescherming (FG), praktijkervaringen met privacy, Big Data, en de gegevensbeschermingseffectbeoordeling (oftewel: Privacy Impact Assessment). Reserveert u de datum alvast in uw agenda? Een uitnodiging met meer informatie over het programma ziet u over enkele weken tegemoet.

Meer informatie?

Wilt u alvast meer informatie over de Algemene verordening gegevensbescherming? Hieronder kunt u enkele documenten en websites vinden.