Schrijft Europa een type laadpaal van elektrische voertuigen voor?

18 februari 2013

Onze gemeente wil in het kader van ons duurzaamheidbeleid graag elektrische laadpalen plaatsen binnen de gemeentegrenzen. Nu zijn er meerdere typen stekkers, dus vragen wij ons af welke laadpalen wij moeten plaatsen. Is er op dit gebied vanuit Europa iets geregeld?

Antwoord

Nee, op dit moment nog niet. Wel heeft de Europese Commissie kortgeleden een voorstel voor een richtlijn voor infrastructuur voor alternatieve brandstoffen uitgebracht. Daarin is ook aandacht voor het harmoniseren van de oplaadpunten.

Eén type stekker (‘type 2’) wordt in het voorstel van de Commissie genoemd als de toekomstige gemeenschappelijke norm voor heel Europa. Het idee is om alle belemmeringen op de markt van duurzaam vervoer in de toekomst zoveel mogelijk op te heffen. Het is wellicht handig om als gemeente bij de visie van de Commissie aan te sluiten bij het kiezen van type laadpalen.

Obstakels voor een schone energiemarkt

De Europese Commissie ziet drie belangrijke obstakels voor een schone energiemarkt:
–    De hoge kostprijs van dit soort voertuigen;
–    Weerstand van de consument;
–    Gebrek aan laad- en tankstations.

Om deze problemen op te lossen ontwikkelt de Commissie een strategie voor schone brandstoffen.

Verbetering van infrastructuur voor schone brandstoffen

De basisinfrastructuur voor schone brandstoffen moet volgens de Commissie verbeterd worden, waarmee een vicieuze cirkel op dit gebied doorbroken wordt. Op dit moment leidt het gebrek aan tankstations tot het feit dat weinig voertuigen gebouwd worden, wat leidt tot hoge prijzen van voertuigen.

Voorstellen

In het voorstel voor de richtlijn staat een minimum aantal publiek toegankelijke oplaadpunten voor elektrische voertuigen per lidstaat. Verder zijn er plannen voor gemeenschappelijke normen op het gebied van infrastructuur voor voertuigen die gebruik maken van waterstof en aardgas.

Het idee is om met wijziging van lokale regels investeringen van de particuliere sector aan te moedigen op dit gebied. EU-steun op dit gebied is beschikbaar uit de TEN-T-fondsen en de cohesie- en structuurfondsen.

Door:

Anne Toeters, Europa decentraal

Meer informatie:

Europa decentraal
Dossier Vervoer en pagina Vervoer 2050, Europa decentraal
TEN-T (Vervoersnetwerken), Europa decentraal

Europese Commissie
Dossier Vervoer, Europese Commissie
Persbericht EU lanceert strategie voor schone brandstoffen, Europese Commissie
Veelgestelde vragen pakket ‘Schone energie voor het vervoer’, Europese Commissie
Voorstel voor een richtlijn Proposal for a Directive on the deployment of alternative fuels infrastructure, Europese Commissie
Europa 2020-strategie, Europese Commissie