Scoreboard 2016: Nederland verleent in 2015 minder staatssteun

27 maart 2017Staatssteun

Volgens het staatssteun scoreboard 2016 van de Europese Commissie hebben Nederlandse overheden in 2015 minder staatssteun verleend dan de meeste andere Europese overheden. Alleen Spanje en Luxemburg verleenden minder staatssteun. Dit blijkt uit het Staatssteun Scoreboard 2016, waarin de staatssteunuitgaven van de lidstaten voor het kalenderjaar 2015 zijn opgenomen.

Staatssteun Scoreboard 2016 (over kalenderjaar 2015, gepubliceerd in 2017)

De cijfers in het scoreboard zijn gebaseerd op aangeleverde informatie van de lidstaten tijdens de jaarlijkse staatssteunrapportage in 2016. Elk jaar rapporteren de lidstaten over hun steunmaatregelen uit het vorige kalenderjaar. De staatssteuninformatie die in 2016 is gerapporteerd, is verwerkt door de Europese Commissie in het Scoreboard 2016, welke nu is gepubliceerd. De huidige rapportage, waarvan de deadline 31 maart is, zal dus de gegevens verzamelen voor het Scoreboard 2016 (dus over 2015). De resultaten uit het scoreboard kunnen overigens vertekend zijn. Niet alle lidstaten registreren en kwalificeren staatssteun op dezelfde wijze.

Totale staatssteun in de EU

Uit het scoreboard blijkt dat alle lidstaten gezamenlijk € 98 biljoen aan staatssteun uitgaven. Dit komt neer op 0,67% van het BBP op Europees niveau. Ten opzichte van 2014 is dit een afname van ongeveer 0,04% van het BBP. Het Scoreboard 2015 berichtte dat in 2014 meer geld werd uitgegeven aan staatssteun ten opzichte van het 2013.

Nederlandse overheden en staatssteun

Van het scoreboard is af te lezen dat Nederlandse overheden niet veel staatssteun verlenen. In totaal verlenen zij 0,31% van het BBP aan staatssteun. Estland gaf bijvoorbeeld ruim zeven keer zoveel uit aan staatssteun, te weten 2,25% van het BBP. Daarnaast is opvallend dat Nederland in 2015 geen geld uitgaf aan reddings- en herstructureringssteun, iets waar in de rest van de EU ongeveer € 600 miljoen aan werd uitgegeven. Ook zit Nederland ver onder het Europese gemiddelde voor staatssteunuitgaves aan Research and Development. Al sinds 2011 daalt de hoeveelheid staatssteun die Nederland uitgeeft op dit gebied.

Toename Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV)

Uit het scoreboard kan geconcludeerd worden dat Nederlandse staatssteunmaatregelen in toenemende mate onder de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) vallen. Het aantal maatregelen is in vergelijking met andere lidstaten aanzienlijk hoog. Ook uit de kennisgevingen-barometer van Europa decentraal blijkt dat er in toenemende mate door decentrale overheden gebruik wordt gemaakt van de groepsvrijstellingen. Doordat de Europese Commissie bij de toepassing van de AGVV de steunmaatregel niet van te voren controleert, verschuift de verantwoordelijkheid voor de juiste toepassing van de staatssteunregels naar de lidstaat.

Bron:

Staatssteun Scoreboard 2016, Europese Commissie
Press release, Europese Commissie

Door:

Paul Zondag en Tessa de Vries, Europa decentraal

Meer informatie:

Staatssteun, Europa decentraal
Rapportage, Europa decentraal
Kennisgevingen-barometer, Europa decentraal
Praktijkvraag ‘Moeten decentrale overheden in 2016 rapporteren over staatssteun’, Europa decentraal
Overzicht Staatssteun Nederland, Europese Commissie
State aid Weekly E-news, Europese Commissie