Scorebord staatssteun 2014: kleine afname staatssteunuitgaven

12 januari 2015Staatssteun

Nederlandse overheden hebben in 2013 minder staatssteun verleend dan het Europese gemiddelde. Dit blijkt uit het nieuwe zogenoemde Scoreboard staatssteun dat de staatssteunuitgaven van de lidstaten tot en met 31 december 2013 bevat. Ook was er in dat jaar een kleine afname van de totale hoeveelheid verleende staatssteun binnen de EU te zien ten opzichte van 2012.

Scoreboard{{onderwerp}}

De Europese Commissie verwerkt gerapporteerde informatie van de lidstaten in het Scoreboard staatssteun. Met het Scoreboard krijgt de Commissie een beeld van de ontwikkelingen op staatssteungebied in de lidstaten. Dit overzicht wordt twee keer per jaar uitgegeven. Voor dit Scoreboard dienen decentrale overheden te rapporteren over lopende steunmaatregelen.

Totale staatssteun in EU

De lidstaten geven volgens het scoreboard 0,49% van het totale Bruto Nationaal Product van de Europese Unie uit aan steunmaatregelen. Dit is een kleine vermindering ten opzichte van 2012 (0,51%). Nederland heeft als percentage van zijn BBP minder staatssteun verleend dan het Europees gemiddelde (ongeveer 0,3% tegenover 0,5% gemiddeld). Alleen het Verenigd Koninkrijk en Italië scoren een lager percentage.

Nederland

De verleende staatssteun in Nederland was in 2013 ruim 2 miljard euro, een daling van ruim 460 miljoen euro ten opzichte van 2012 (ruim 2,4 miljard euro). Deze vermindering heeft vooral plaatsgevonden bij zogenoemde horizontale steun. In 2012 betrof het totaal daarvan nog 1,7 miljard euro ten opzichte van 1,4 miljard euro in 2013. Vooral de uitgaven op de gebieden cultuur, milieu, regionale ontwikkeling en OO&I zijn gedaald. Ook heeft er een daling van steun plaatsgevonden in de agrarische sector. Opvallend is wel dat een stijging van staatssteun heeft plaatsgevonden in de vorm van risicokapitaal voor het MKB.

Door:

Lisanne Vis-Boer en Charlotte Vroege, Europa decentraal

Bron:

Scoreboard state aid 2014, Europese Commissie

Meer informatie:

Overzicht en trend EU niet-crisismaatregelen, Europese Commissie

Overzicht staatssteun Nederland, Europese Commissie

Staatssteun, Europa decentraal

Nieuwsbericht ‘Scorebord staatssteun 2012 verschenen’, Europa decentraal

Nieuwsbericht ‘Eerste Scoreboard Staatssteun verschenen’, Europa decentraal