Kunnen we eisen stellen om lokale partijen te bevoordelen in een Europese aanbesteding?

januari 2007

Onze gemeente wil graag lokale partijen bevoordelen bij een Europese aanbesteding. Kunnen we hiervoor bepaalde eisen stellen in de aanbestedingsprocedure?

Versie januari 2007

Antwoord

Volgens art. 46 in de Nota van toelichting van het Bao mag er bij de selectie van gegadigden gevraagd worden om specifieke vakkundigheid op sociaal terrein, zoals specifieke ervaring met het beheer van een crèche of met opleidingen voor langdurig werklozen. Deze ervaringen mogen echter nooit gebonden zijn aan een bepaalde regio of lidstaat. Wat dat betreft kunnen lokale partijen dus nooit bevoordeeld worden in de selectiefase, dit is namelijk discriminatie.

Beoordeling aanbieding

In de gunningsfase wordt de aanbieding beoordeeld. Op grond van de huidige regels is het niet ondenkbaar dat een uitvoerder van een opdracht zich verplicht tot het aanleggen van een (tijdelijke) infrastructuur in de regio waar de opdracht wordt uitgevoerd. Bij het stellen van dit soort eisen geldt echter een zware proportionaliteitstoets.

Te denken valt aan een langdurige opdracht waarbij een regionale uitvalsbasis onontbeerlijk is. Elke partij dient tenslotte de mogelijkheid te krijgen om zich daadwerkelijk te vestigen in een bepaalde regio. Er kunnen dus geen punten worden gegeven aan het ‘zijn’ van een lokale partij.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Tags

,