Wanneer moet steun op basis van het DAEB-vrijstellingsbesluit gerapporteerd worden?

juli 2013

Onze gemeente is bezig met de staatssteunrapportage over 2012. Wij hebben een aantal maatregelen onder het DAEB-vrijstellingsbesluit geplaatst. Moeten deze maatregelen ook gerapporteerd worden aan de Europese Commissie?

Versie juni 2013

Antwoord

Ja, steunmaatregelen onder het DEAB-vrijstellingsbesluit moeten ook gerapporteerd worden aan de Commissie. De rapportagegegevens hoeven echter niet voor de staatssteunrapportage over 2012 worden aangeleverd. Het gebeurt middels een aparte rapportageopvraag, die gecoördineerd wordt door het ministerie van BZK.

De deadline voor rapportage onder het DAEB-vrijstellingsbesluit is op 30 juni 2014. Het ministerie van BZK en Europa decentraal zullen in 2014 hier nader over berichten.

Niet ter goedkeuring voorleggen

Staatssteun die wordt gebruikt om de uitvoering van Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB) te compenseren, hoeft onder bepaalde voorwaarden niet ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de Commissie.

Vrijstellingsbeschikking DAEB

Voor 31 januari 2012 moest worden voldaan aan de oude Vrijstellingsbeschikking DAEB, waaruit een driejaarlijkse rapportageplicht voortvloeide. In 2012 is deze beschikking vervangen voor het DAEB-vrijstellingsbesluit. Op basis van art. 9 in dit besluit is de plicht vastgelegd op een tweejaarlijkse rapportage. De eerstvolgende deadline voor deze rapportage is 30 juni 2014.

Rapportageformat

Op de website van Europa decentraal staat de toelichting van de Commissie over de rapportage onder het vrijstellingsbesluit. Ook kan er informatie gevonden worden over beleid, wet- en regelgeving, jurisprudentie en praktijkervaringen van decentrale overheden.

Verslagleggingsformulier

In de toelichting van de Commissie is ook een formulier opgenomen dat decentrale overheden kunnen gebruiken om verslag te doen over DAEB-financiering onder het vrijstellingsbesluit. Het is aan te raden dat decentrale overheden die een DAEB onder het vrijstellingsbesluit hebben geplaatst de volgende gegevens bijhouden in het kader van de rapportage in 2014:

– Een beschrijving van de inhoud van de aangewezen DAEB diensten;
– De vorm van aanwijzing;
– De periode waarin de DAEB is aangewezen;
– Eventuele uitsluitende of bijzondere rechten die aan de DAEB-beheerder zijn toegekend;
– Het compensatiemechanisme en het steuninstrument;
– Regelingen om overcompensatie te voorkomen;
– Het totaalbedrag aan toegekende steun.

Meer informatie:

Toelichting Commissie rapportage DAEB-vrijstellingsbesluit
DAEB-vrijstellingsbesluit, geldig vanaf 2013
DAEB-vrijstellingsbeschikking, geldig tot en met 31 januari 2012
Praktijk DAEB en staatssteun, Europa decentraal
Wet- en regelgeving DAEB en staatssteun, Europa decentraal

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

X