Signalering Brexit

Het uittredingsproces van het Verenigd Koninkrijk (VK) is een uitzonderlijk proces binnen de EU, waarbij de mogelijke gevolgen niet altijd zijn in te schatten. Wanneer decentrale overheden hieromtrent zorgen hebben of knelpunten signaleren, dan kunnen zij deze via diverse wegen kenbaar maken.

Signaleringsloket Europa decentraal en Brexit

Europa decentraal heeft sinds 2009 een Signaleringsloket waar medewerkers van decentrale overheden zorgen en knelpunten met betrekking tot de praktijk van Europees recht en beleid kunnen melden. Ook knelpunten en zorgen als gevolg van Brexit kunnen hier gemeld worden. Signalen die binnen komen, worden door Europa decentraal geïnventariseerd en geanonimiseerd teruggekoppeld aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de Taskforce Brexit van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) en de koepelverenigingen IPO, VNG en UvW.

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Ten aanzien van specifiek gemeentelijke belangenbehartiging kunt u contact opnemen met de VNG via brexit@vng.nl.

Unie van Waterschappen

Ten aanzien van specifieke belangenbehartiging voor de waterschappen kunt u contact opnemen met Paul Langeveld van de UvW via plangeveld@uvw.nl.

Interprovinciaal Overleg

Ten aanzien van specifiek provinciale belangenbehartiging kunt u contact opnemen met het IPO via brexit@IPO.nl.

Meer weten over Brexit?

Wilt u meer weten over Brexit en weten wat Europa decentraal hierin voor u kan betekenen? Onder ons Brexit-loket vindt u meer informatie.

het Brexit-loket

X