Signaleringsloket

Komt u in de praktijk Europese regels tegen die niet (goed) uitvoerbaar zijn? Als medewerker van een decentrale overheid, ministerie of ander overheidsorgaan kunt u dit melden bij het Signaleringsloket Europese regelgeving en beleid. Het loket is sinds 2009 bij Europa decentraal ondergebracht.

Juiste interpretatie

De helpdesk van Europa decentraal ontvangt dagelijks vragen over de toepassing van Europees recht en beleid. De meeste hiervan beantwoorden wij door een juiste interpretatie van de regelgeving te geven.

Als de Europese schoen knelt

In een enkel geval ligt de oplossing van een vraagstuk verder weg omdat bijvoorbeeld de regels in de praktijk niet uitvoerbaar blijken te zijn. Met het signaleringsloket zijn wij naar deze gevallen op zoek. U kunt ons hierbij ook helpen door via het invullen van het contactformulier meer inzicht te geven in waar in uw praktijk de Europese schoen knelt.

Initiatief

Het loket is een initiatief van Europarlementariërs Verdaas en Corbey. Bij de uitvoering wordt samengewerkt met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Unie van Waterschappen, het Interprovinciaal Overleg en het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De binnengekomen signalen worden door Europa decentraal geïnventariseerd en op regelmatige basis teruggekoppeld aan de koepelverenigingen en BZK.

Meer informatie

Voor meer informatie over het Signaleringsloket kunt u contact opnemen met Ann-Marie Kühler.

X