SKAO publiceert ‘Praktische Gids CO2-Prestatieladder voor overheden’

18 november 2019Aanbesteden Milieu

Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) heeft een gids gepubliceerd die overheden praktische handvatten biedt bij het implementeren van de CO2-Prestatieladder. De ladder helpt hen hun CO2-emissies in kaart te brengen en te verminderen. Overheden gebruiken een certificering op basis van de ladder vaak als gunningscriterium voor aanbestedingen. Mede daarom hebben veel bedrijven nu een dergelijke certificering.

De CO2-Prestatieladder

Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) heeft de CO2-Prestatieladder ontwikkeld om bedrijven en overheden te helpen bij het reduceren van CO2-uitstoot en kosten. Dit duurzaamheidssysteem kent vijf niveaus. Voor een onderneming betekent een niveau 3-certificering dat de interne organisatie ‘op orde’ is met betrekking tot de doelstellingen voor het verminderen van CO2-uitstoot. Om een niveau 5-certificering te verkrijgen moet een onderneming in de sector en keten verbeteringen in de CO2-uitstoot teweegbrengen. Daarmee gaat het dus verder dan alleen een vermindering van de uitstoot van de interne bedrijfsvoering.

Energie-efficiëntie

Zoals Kenniscentrum Europa decentraal al eerder berichtte, geldt een certificering in het kader van de CO2-Prestatieladder als bewijs voor de energieaudits die overheden krachtens richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie ook moeten laten uitvoeren.

Praktische Gids

Een certificering in het kader van de CO2-Prestatieladder kan als gunningscriterium worden ingezet door aanbestedende diensten. Een overheid kan echter zelf ook een dergelijke certificering verkrijgen. Enkele overheden, waaronder het ministerie van Infrastructuur en Waterschappen (IenW) hebben al een certificering op niveau vier. Daarmee willen zij het goede voorbeeld geven voor andere overheden en marktpartijen.

De SKAO heeft de Praktische Gids CO2-Prestatieladder voor overheden gepubliceerd om (decentrale) overheden te helpen bij het gebruiken van de ladder als gunningscriterium. Zo wordt het juridische kader waarbinnen de ladder mag worden gebruikt toegelicht. Ook wordt een uitgebreide beschrijving geboden van de verschillende niveaus. Verder wordt beschreven wat het voordeel is van toepassing van de ladder en welke stappen genomen moeten worden om een certificering te bemachtigen. Publicatie van CO2-uitstoot is een van de voorwaarden waaraan moet worden voldaan. Overheden, al dan niet decentraal, die hun CO2-emissie willen controleren en beperken hebben aan de gids een volledige praktische route om dit te bewerkstelligen.

Door:

Bram Schreuder en Marieke Merkus, Kenniscentrum Europa decentraal

Bron:

Praktische Gids CO2-Prestatieladder voor overheden, Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen

Meer informatie:

Energie efficiëntie, Kenniscentrum Europa decentraal

Duurzaam aanbesteden, Kenniscentrum Europa decentraal

De energie-efficiëntierichtlijn en de CO-2prestatieladder als pijler voor verduurzaming, nieuwsbericht Kenniscentrum Europa decentraal