Specifieke informatie kennisgevingen

15 juli 2015

Het aantal gedane kennisgevingen kan verdeeld worden in verschillende categorieën. We hebben ze hieronder verdeeld in ‘kennisgevingen naar categorie totaal’, ‘kennisgeving naar categorie 2015, ‘kennisgevingen naar type regeling’.

Kennisgevingen naar categorie  totaal

[visualizer id=”32410″]

Toelichting: Landbouw en milieu waren voorheen de meest gebruikte steuncategorieën voor kennisgevingen, nu zijn dat Onderzoek&Ontwikkeling&Innovatie (O&O&I) en cultuur en erfgoed.  De hoeveelheid landbouw en milieu is redelijk constant gebleven. Wel is er na invoering van SAM een lichte impuls van het aantal kennisgevingen onder de LVV waar te nemen. Net als bij de nieuwe AGVV is de LVV verder uitgebreid en is het toepassingsbereik verruimd.  De reden dat O&O&I de koppositie met afstand overneemt, heeft te maken met het minder gebruiken van de ODR.

De toepassingsmogelijkheden van cultuur en erfgoed, evenals O&O&I, zijn uitgebreider dan voorheen, dit kan deze toename grotendeels verklaren. Zo zijn er tal van steunmaatregelen die nu onder O&O&I kunnen vallen, zoals steun voor innovatieclusters, steun voor ontwikkelingsprojecten.

Kennisgevingen naar categorie 2015

[visualizer id=”32411″]

Toelichting: Er worden momenteel voor diverse(re) steuncategorieën kennisgevingen gedaan. Dit was minder het geval voordat de staatssteunregels zijn gemoderniseerd (SAM). Deze ontwikkeling kan deels verklaard worden door de extra categorieën die zijn toegevoegd aan de vrijstellingsverordeningen. Wat ook opvalt is dat er veelal kennisgevingen worden gedaan op basis van meerdere artikelen uit de AGVV/LVV. Hierdoor kan er ruimere steun worden verstrekt.

Kennisgevingen type regeling

[visualizer id=”32413″]

Toelichting: Subsidies, vooral subsidies op ad-hoc basis, zijn nog altijd het meest toegepaste steuninstrument.