Speech Mark Rutte in Europees Parlement

18 juni 2018

De Nederlandse premier Mark Rutte was op maandag 11 juni te gast in het Europees Parlement in Straatsburg waar hij een toesprak gaf over de toekomst van de Europese Unie. Na de toespraak volgde een debat met de Europarlementariërs.

Toespraak

In zijn toespraak noemde premier Rutte het gemeenschappelijk migratiebeleid, de gezamenlijke controle van de buitengrenzen van de EU en collectieve veiligheids- en klimaatmaatregelen als de domeinen waarop de EU zich moet concentreren. Hij zei dat de huidige doelstelling van de EU om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 40 procent te verminderen, niet voldoende is en stelde in plaats daarvan een vermindering met 55 procent voor.

“Meer en meer Europa is niet het antwoord op de vele problemen waarmee mensen in hun dagelijks leven worden geconfronteerd. Voor sommigen is een ‘steeds hechtere unie’ nog steeds een doel op zich. Niet voor mij. De EU moet ervoor zorgen dat er minder beloftes gemaakt worden en meer resultaten zijn. Concentreren op kerntaken bevordert de effectiviteit, kracht en identiteit van de Unie. En het zal de eenheid bevorderen”, aldus premier Rutte.

“Laat ik dus heel duidelijk zijn: het debat over de toekomst van de EU moet niet over meer of minder Europa gaan. Het moet gaan over waar de EU iets kan toevoegen. Ik ben van mening dat de toekomst van Europa in wezen moet draaien om de oorspronkelijke belofte van Europa. De belofte van soevereine lidstaten om samen te werken om elkaar te helpen op weg naar meer welvaart, veiligheid en stabiliteit”, vervolgde hij.

Premier Rutte onderstreepte nogmaals dat het voor Nederland niet meer dan logisch is dat de meerjarenbegroting van de EU na Brexit krimpt.

Reacties MEPs

Na afloop van de toespraak kregen de leiders van de fracties de kans om premier Rutte te ondervragen en in debat te gaan over zijn standpunt wat betreft buitenlandse zaken, artikel 7 van het EU-verdrag (schorsing van bepaalde rechten van lidstaten bij schending van de EU-waarden), migratie en de intrekking van de unanimiteitsregel in de Raad.

Zo vroeg de Nederlandse Europarlementariër Sophie in ’t Veld (D66) of Rutte voor een sterke eurozone is. De Duitse Europarlementariër Elmar Brok gaf aan dat Ruttes houding tegenover het EU-budget niet in lijn is met zijn politieke richting.

Door:

Solange Kamm, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

De EU moet zorgen voor minder beloften en meer resultaten, zegt premier Rutte, persbericht Europees Parlement
Dutch PM doubles down on smaller budget, stricter EU rules, nieuwsbericht Politico
Premier Rutte verklaart EU de liefde in Straatsburg, nieuwsbericht NOS

Meer informatie:

Mark Rutte: Brussel dient de lidstaten, niet andersom, Europa decentraal