Brexit-onderhandelaar Barnier: transitieperiode nog geen gegeven

12 februari 2018Brexit

Michel Barnier, de Brexit-hoofdonderhandelaar namens de EU, heeft afgelopen vrijdag (9 februari 2018) op een persconferentie aangegeven dat een transitieperiode voor het Verenigd Koninkrijk na de Brexit nog geen uitgemaakte zaak is. De transitieperiode beslaat een periode van twee jaar die ingaat na het verstrijken van de uittredingsdeadline op 29 maart 2019. Na 29 maart 2019 dient het Verenigd Koninkrijk de EU in beginsel te verlaten. Barnier gaf een persconferentie naar aanleiding van het hervatten van de Brexit-onderhandelingen afgelopen week.

Transitieperiode is geen gegeven

Volgens Barnier is de transitieperiode nog geen gegeven, gezien het feit dat hierover nog uiteenlopende standpunten zijn tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Hij gaf wel aan dat het vrije verkeer van personen nog steeds zal moeten gelden tijdens een mogelijke transitieperiode. Dit is volgens hem ook overeengekomen in de conceptovereenkomst die binnen een paar weken gepubliceerd zal worden. Barnier stelde dat alle juridische mechanismes zullen blijven gelden tijdens de transitieperiode.

Noord-Ierland kan binnen de interne markt blijven

Daarnaast legde Barnier uit dat de door de EU voorgestelde conceptovereenkomst een clausule bevat waarin staat dat Noord-Ierland onderdeel van de interne markt zal blijven. Dit zou betekenen dat er geen harde grens zal ontstaan tussen Ierland en Noord-Ierland. Deze kwestie vormt een van de hoofdpunten in de onderhandelingen over de Brexit.

Brexit-loket voor decentrale overheden

Bent u een medewerker van een gemeente, provincie, waterschap, de koepelorganisaties Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen of een ministerie, en heeft u een vraag over de Brexit? Dan kunt u gratis terecht bij het Brexit-loket.

Door:

Matthijs Binnema, Fabian Wondergem en David Schutrups, Europa decentraal

Bron:

Toespraak Michel Barnier, Europese Commissie

Meer informatie:

Brexit, Europa decentraal
Brexit-loket voor decentrale overheden, Europa decentraal
Brexit: kan de Britse nationaliteit worden aangenomen zonder de Nederlandse nationaliteit te verliezen? Praktijkvraag Europa decentraal