Nieuws

Publicatie: 2 maart 2020

Door:


Op 26 februari verscheen de Staat van de Europese Unie 2020, waarin het kabinet de Nederlandse reactie op het werkprogramma van de Commissie-Von der Leyen presenteerde. Het programma is opgedeeld in 43 initiatieven, samengevoegd in 6 kernprioriteiten. Het kabinet geeft in de Staat van de EU aan over het algemeen positief te zijn over het werkprogramma van de Commissie.

Kabinet steunt ambities Green Deal

Het kabinet steunt de ambitieuze doelen die gepresenteerd zijn in de Europese Green Deal en is eveneens voorstander van de aanpak van de digitale strategie. Daarnaast steunt het kabinet de plannen om de economie van de EU klaar te stomen voor de duurzame en digitale transitie.
In de Staat van de Europese Unie mist het kabinet echter wel een paar punten. Minister Blok stelt dat de Commissie meer aandacht moet besteden aan een oplossing voor de impasse binnen de WTO en hij wilt meer initiatieven voor transparantie binnen de EU.

Debatten

Na het presenteren van de Staat van de Europese Unie door minister Stef Blok, wordt hierover gedebatteerd door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. In dat debat komen de hoofdpunten van het Europese beleid aan bod. In dit overzicht staan de hoofdpunten per beleidsterrein met daarbij de inzet van de Nederlandse regering aangegeven.

Bron

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken