Staatssteun scoreboard 2017: 97% van de steunmaatregelen onder de AGVV

22 januari 2018Staatssteun

De Europese Commissie heeft het staatssteun scoreboard 2017 gepubliceerd. Daaruit blijkt dat er in toenemende mate gebruik wordt gemaakt van de vrijstellingsmogelijkheden die de Europese Commissie heeft geboden. Daarnaast blijkt hieruit dat de Nederlandse overheden in 2016 meer staatssteun hebben verleend dan in 2015. Daarmee volgt Nederland de Europese trend. Toch verleent Nederland naar rato van het BBP nog altijd minder staatssteun dan de meeste Europese lidstaten.

Staatssteun scoreboard

Jaarlijks verwerkt de Europese Commissie gerapporteerde informatie van de lidstaten in het staatssteun scoreboard. In het scoreboard van 2017 worden de staatssteunuitgaven van de lidstaten voor het kalenderjaar 2016 bijgehouden.  De uitgaven in het scoreboard betreffen overigens niet alle staatssteun. Zo bevat het scoreboard niet de steun voor spoorwegen en steun die is geoorloofd op basis van DAEB-regelgeving. Ook moet worden opgemerkt dat niet alle lidstaten staatssteun op dezelfde wijze registreren en kwalificeren.

Totale staatssteun in de Europese Unie

Uit het scoreboard blijkt dat lidstaten in 2016 in totaal €105.9 miljard aan staatssteun uitgaven. Dit is 0.71% van het Bruto Binnenland Product (BBP) op Europees niveau. Ten opzichte van 2015 is dit een toename van 0.3%. Lidstaten hebben dus in 2016 € 5.6 miljard meer uitgegeven dan in 2015. De grootste toename van staatssteun is terug te vinden in milieu- en energieopslag (€ 9.3 miljard meer dan in 2015) en de grootste afname is te vinden in regionale ontwikkeling (ongeveer € 4 miljard euro minder dan in 2015).

Staatssteun in Nederland

Uit het scoreboard wordt duidelijk dat Nederlandse overheden in 2016 de meeste staatssteun hebben verleend aan milieu- en duurzaamheidsmaatregelen. Ook valt op dat staatssteun nog altijd het meest in de vorm van subsidies wordt verstrekt. Verder kan er uit het scoreboard geconcludeerd worden dat de Nederlandse staatssteunuitgaven zowel procentueel als absoluut steeds vaker onder toepassing van de AGVV worden gedaan. De kennisgevingen-barometer van Europa decentraal bevestigt dat Nederlandse decentrale overheden in toenemende mate gebruik maken van groepsvrijstellingen.

Bron:

Staatssteun Scoreboard 2017, Europese Commissie
Persbericht, Europese Commissie

Door:

Matthijs Binnema en Paul Zondag, Europa decentraal

Meer informatie:

Staatssteun, Europa decentraal
Rapportages, Europa decentraal
Kennisgevingen-barometer, Europa decentraal