Staatssteun voor cultuur, sport en innovatie straks vrijgesteld van melding?

6 augustus 2013Staatssteun

De Europese Commissie wil het aantal steuncategorieën waarvoor decentrale overheden alleen een kennisgeving hoeven te doen, uitbreiden. De Commissie startte daarom op 24 juli een nieuwe consultatieronde over de herziening van de Algemene Groepsvrijstellingverordening (AGVV). Dit in het kader van de modernisering van staatssteunregels.

Consultatie

Decentrale overheden hebben tot 10 september de mogelijkheid om hun mening te geven over het gebruik van de groepsvrijstelling.

Categorieën

In het voorstel werkt de Commissie de nieuwe categorieën uit die in de Machtigingsverordening zijn opgenomen. De volgende categorieën worden voorgesteld om aan de AGVV toe te voegen:

– Het herstellen van schade veroorzaakt door natuurrampen;
– Sociale steun voor het vervoer van inwoners van afgelegen regio’s;
– Bepaalde breedband infrastructuur;
– Innovatie;
– Cultuur en bescherming van cultureel erfgoed;
– Sport en multifunctionele infrastructuur.

In een later stadium worden hier mogelijk nog meer categorieën aan toegevoegd.

Staatssteun en AGVV

Staatssteun die de mededinging op de interne markt verstoort is in principe verboden. Staatssteun moet in principe aangemeld worden bij de Commissie. Deze beoordeelt vervolgens de verenigbaarheid met de interne markt. Er zijn vele vrijstellingen op de aanmeldingsplicht, waaronder de AGVV.

Het doel van de AGVV is voor bepaalde sectoren de staatssteunregels te verlichten en doelstellingen van algemeen belang makkelijker te vervullen. Steun die onder de AGVV valt, hoeft niet ter goedkeuring bij de Commissie worden aangemeld. De eenvoudigere kennisgevingsprocedure volstaat dan.

Modernisering staatssteunregels

Sinds mei 2012 is de Commissie bezig met de herziening van de staatssteunregels. De regels moeten beter aansluiten bij de EU2020-strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei. De staatssteunregels moeten simpeler en effectiever worden en meer gericht zijn op de zaken die de grootste invloed hebben op de interne markt.

Hoe verder?

De Commissie verwerkt na de sluiting van de consultatieronde de bijdrages en voegt mogelijk andere categorieën toe. In een volgende consultatie eind 2013 worden de criteria voor de nieuwe categorieën opgesteld.

Door:

Lisanne Vis-Boer en Veerle Nielen, Europa decentraal

Bron:

Nieuwe consultatieronde, Europese Commissie
Persbericht IP/13/736, Europese Commissie

Meer informatie:

Ontwerp AGVV, Europese Commissie
Algemene Groepsvrijstellingsverordening, Staatssteun, Europa decentraal
Vrijstellingen, Staatssteun, Europa decentraal
Algemeen en definities, Staatssteun, Europa decentraal
Meldingsprocedure, Staatssteun, Europa decentraal
Kennisgevingsprocedure, Staatssteun, Europa decentraal
Machtigingsverordening, Eurlex