Coördinatiepunt Staatssteun

Wanneer een decentrale overheid steun verleent op basis van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening of de MKB-landbouwvrijstelling, moet de steun kennisgegeven worden. Europa decentraal begeleidt decentrale overheden bij het doen van deze kennisgeving. Wilt u een kennisgeving doen? Neem dan contact op met Europa decentraal via cps@europadecentraal.nl of via 070 – 338 1090. Bij het doen van een staatssteunmelding, moet u contact opnemen met het Coördinatiepunt Staatssteun van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Kennisgevingen

Meer informatie over wanneer u een steunmaatregel moet kennisgeven vindt u hier. Zie voor meer informatie over de kennisgevingsprocedure deze pagina. Wanneer u vragen hebt over kennisgeven neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal.

Ondersteuning ministerie van BZK

Europa decentraal ondersteunt het Coördinatiepunt Staatssteun van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)  op het gebied van staatssteunrapportages en -kennisgevingen. Dit betekent dat Europa decentraal decentrale overheden begeleidt bij het doen van een kennisgeving.

Werkzaamheden

Europa decentraal voert de volgende staatssteunwerkzaamheden uit:

  • het begeleiden en coördineren van kennisgevingen van gemeenten en provincies;
  • het coördineren van de jaarlijkse staatssteunrapportages van provincies en gemeenten ten behoeve van de State Aid Scoreboard van de Europese Commissie. De benodigde informatie vraagt Europa decentraal jaarlijks bij gemeenten en provincies op.

Eindverantwoordelijkheid bij BZK

In alle gevallen behoudt het ministerie van BZK de eindverantwoordelijkheid. Europa decentraal verstrekt geen informatie aan de Europese Commissie zonder een eindtoets en toestemming van BZK. Het ministerie blijft ook de ondertekenaar van de kennisgevingen.

Steun kennisgeven

Wilt u steun kennisgeven of heeft u een vraag over kennisgeven van steun? Stuur dan een mail naar cps@europadecentraal.nl. Wij begeleiden u dan met het doen van uw kennisgeving. Bekijk hier wie de contactpersonen bij Europa decentraal zijn.

Steun melden

Het Coördinatiepunt Staatssteun is het aanspreekpunt voor het doorgeven van steunmeldingen van decentrale overheden aan de Commissie. Het Coördinatiepunt begeleidt decentrale overheden in de verdere meldingsprocedure en adviseert hen over staatssteunzaken voorafgaand aan een eventuele melding. Ook in de vervolgstappen na de melding, zoals jaarlijkse rapportages en andere procedures, vervult het Coördinatiepunt een begeleidende en coördinerende rol.

Contactgegevens Coördinatiepunt staatssteun

Vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties:

Bij voorkeur neemt u contact op via coordinatiepuntstaatssteun@minbzk.nl.

Ghaitrie Hanoeman
Telefoon: +31 (0)6 – 552 145 46
E-mail: ghaitrie.hanoeman@minbzk.nl

Lukas Ament
Telefoon: +31 (0)6 251 956 50
E-mail: lukas.ament@minbzk.nl

Het secretariaat kunt u bereiken via +31 (0)70 – 426 76 51.

privacy

Wanneer u met Europa decentraal contact opneemt omtrent staatssteunrapportages en -kennisgevingen worden uw persoonsgegevens verwerkt. Meer informatie hier over kunt u vinden in onze privacyverklaring.

 

X