Zoeken

ALTIJD OP DE HOOGTE?

Welke ontwikkelingen in de EU zijn van belang voor gemeenten, provincies en waterschappen? En wat betekent dat voor de dagelijkse praktijk?

Staatssteunrapportage over 2012 van start

28 maart 2013Staatssteun

Gemeenten en provincies dienen in het kader van de staatssteunrapportage 2012 gegevens over lopende steunmaatregelen te rapporteren. Europa decentraal ondersteunt het Coördinatiepunt Staatssteun van BZK bij staatssteunrapportages en is eerste aanspreekpunt voor gemeenten en provincies voor de rapportage 2012. Betrokken gemeenten en provincies ontvangen van Europa decentraal deze week een rapportageverzoek met een nadere toelichting. Uiterlijk 3 mei 2013 dienen de opgevraagde rapportagegegevens bij Europa decentraal binnen te zijn.

Europa decentraal coördineert rapportage in opdracht van BZK

Het Kenniscentrum Europa decentraal voert in opdracht van het Coördinatiepunt Staatssteun van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de coördinatie van de staatssteunrapportage 2012 uit. Op deze pagina leest u hierover meer.

Welke steunmaatregelen rapporteren?

Voor de rapportage krijgen betroken gemeenten en provincies een verzoek om gegevens over 2012 aan te leveren over de volgende lopende steunmaatregelen:

– Steunmaatregelen die zijn aangemeld en kennisgegeven bij de Europese Commissie;
– Steunmaatregelen onder het Tijdelijk kader voor crisissteun;
– Steunmaatregelen onder de Nationale Monumentenregeling;
– Steunmaatregelen onder de Omnibus Decentraal Regeling (ODR).

Deadline

De betrokken overheden ontvangen een e-mail van Europa decentraal met het verzoek om te rapporteren. De te rapporteren maatregelen worden hierin genoemd en de rapportageprocedure wordt toegelicht. De deadline voor het aanleveren van de gegevens is 3 mei 2013.

Scoreboard Staatssteun

De Europese Commissie verwerkt de gerapporteerde informatie van de lidstaten in het Scoreboard voor Staatssteun. Dit overzicht van ontwikkelingen op staatssteungebied wordt twee keer per jaar uitgegeven. Voor dit Scoreboard dienen gemeenten en provincies te rapporteren over lopende steunmaatregelen.

Vragen?

Hebt u vragen over de rapportage? Neem dan contact op met de juridisch adviseurs van Europa decentraal:

Tel: 070-3381090
E-mail: cps@europadecentraal.nl

Door:

Maarten Aalbers, Europa decentraal

Meer informatie:

Opvragen informatie, Staatssteun
Staatssteuncoördinatiepunt
Scoreboard State Aid, Europese Commissie

X