Staatssteunrecht levendiger dan ooit! Impressie Landelijk Staatssteunnetwerk (26 november 2015)

14 december 2015Staatssteun

Het is inmiddels ruim een jaar geleden sinds de herziene staatssteunregels in werking zijn getreden. Het staatssteunrecht is momenteel levendiger dan ooit. Maar werken de regels wel zoals ze bedoeld zijn? En wat zou er nog beter kunnen? Deze vragen kwamen 26 november jl. tijdens het derde congres van het Landelijk Staatssteunnetwerk aan de orde.

Achtergrond netwerk

Het Landelijk Staatssteunnetwerk is opgericht om uitwisseling mogelijk te maken van praktijkproblemen en –oplossingen op het gebied van staatssteun. Het netwerk staat open voor een ieder die bereid is staatssteunkennis te delen en te verspreiden. Op donderdag 26 november vond de derde editie van het netwerk plaats. Tijdens het plenaire deel van het netwerk kregen Jantine Kriens, voorzitter van de directieraad van de VNG, Marc van der Woude, rechter bij het Gerecht van de Europese Unie en Ewoud Sakkers, afdelingshoofd bij het Directoraat-generaal Concurrentie van de Europese Commissie het woord. De dagvoorzitter was Willemien den Ouden, hoogleraar Staats- en Bestuursrecht aan de Universiteit Leiden.

Verantwoordelijkheid decentrale overheden

Jantine Kriens sprak over de invloed van het staatssteunrecht op verschillende rechtsgebieden. Bij de uitvoering van de decentralisaties en het exploiteren van grond moet rekening gehouden worden met de staatssteunregels. ‘Een goede informatievoorziening is van belang voor decentrale overheden: zij zijn verantwoordelijk voor de juiste toepassing van het staatssteunrecht.’ stelt Jantine Kriens.

Meer aandacht voor het staatssteun

Vervolgens sprak Marc van der Woude over de spectaculaire toename van het aantal staatssteunzaken dat binnenkomt bij het Gerecht. ‘In de jaren 80 hielden weinig mensen zich bezig met het staatssteunrecht, maar vandaag zijn hier 180 aanwezigen en was er zelfs een wachtlijst.’ Hetzelfde fenomeen zie je bij het Gerecht in Luxemburg’, stelt Marc van der Woude.

Momenteel beslaat het staatssteunrecht 15% van alle zaken die binnenkomen bij het Gerecht. De toename wordt veroorzaakt door verschillende factoren, bijvoorbeeld door de economische crisis. Ook het feit dat het staatssteunrecht nog niet uitgekristalliseerd is, speelt volgens Van der Woude een grote rol.

Bereikt SAM zijn doel?

‘Het enige wat ik vandaag over Starbucks ga zeggen is dat ik vanochtend met een kop koffie van Starbucks in de trein ben gestapt.’ Zo begon Ewoud Sakkers zijn speech. Hij benadrukte ook dat staatssteunproblematiek erg breed is en gerelateerd is aan verschillende onderwerpen.

Volgens Ewoud Sakkers is SAM gericht op de herziening van de staatssteunregels en hierdoor heeft staatssteunbeleid een ‘Big Bang’ ondergaan. Het doel van SAM is om de regels omtrent staatssteun te vereenvoudigen en de administratieve lasten te verlichten. ‘De Commissie wil zich meer focussen op grote zaken en zal meer ex post controles gaan uitoefenen,’ stelt Sakkers. ‘Het staatssteunrecht en -beleid leeft in Nederland. Dit is een goede ontwikkeling.’

Workshops

In zes verschillende workshops konden aanwezigen meer te weten komen over: staatssteun en gebiedontwikkeling, SAM-ontwikkelingen en de algemene groepsvrijstellingsverordening, EU-subsidies staatssteunproof, rechtsbescherming en de rol van de nationale rechter bij staatssteun, ‘Is lokale steun geen staatssteun?’ en fiscale staatssteun: afschaffing van de VPB-vrijstelling over overheidsbedrijven. De workshops werden verzorgd door experts uit de academische wereld, de overheid en de private-sector.

Afsluiting

De afsluitende woorden kwamen van Fenna Pols, directeur van Kenniscentrum Europa decentraal. Na dankzegging van alle sprekers en organisatoren sloot zij de middag in Den Haag af.

Door:

Femke Salverda en Merit van Veen, Europa decentraal

Meer informatie:

LinkedIn groep Landelijk Staatssteunnetwerk