Zoeken

ALTIJD OP DE HOOGTE?

Welke ontwikkelingen in de EU zijn van belang voor gemeenten, provincies en waterschappen? En wat betekent dat voor de dagelijkse praktijk?

Staatssteunseminar op 7 maart bij het Expertisecentrum Europees Recht (ECER)

20 februari 2017Staatssteun

Op dinsdag 7 maart 2017 van 13:30 tot 17:00 uur vindt het seminar plaats over de EU-staatssteunregels en de recente ontwikkelingen op dit gebied. Het seminar wordt verzorgd door het Expertisecentrum Europees Recht (ECER), een initiatief van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Kenniscentrum Europa decentraal licht tijdens dit seminar enkele voorbeelden uit de praktijk toe.

Staatssteun

Om gelijke concurrentievoorwaarden op de interne markt te garanderen en het protectionisme van staten binnen de EU te voorkomen, heeft de EU (staatssteun)regels opgesteld omtrent het verlenen van steun. Steunmaatregelen kunnen een noodzakelijk middel zijn om als (decentrale) overheid doelen te behalen op bijvoorbeeld het gebied van duurzaamheid, economie en het sociaal domein. De staatssteunregels zijn complex en aan veranderingen onderhevig. Daarom is het van belang dat decentrale overheden bij het verlenen van steun aan ondernemingen, goed op de hoogte zijn van deze staatssteunregels. Meer informatie over staatssteun vindt u op de website van Europa decentraal.

Handreiking en seminar

Voor (de)centrale overheden is het van belang om te kunnen opmerken wanneer het een steunmaatregel betreft en welk recht toepasbaar is in de specifieke situatie. Daarom heeft het ministerie van BZK een Handreiking Staatssteun voor de overheid opgesteld, die als hulpmiddel voor alle overheidsinstanties en decentrale overheden kan dienen. In het seminar wordt de handreiking besproken en is er de gelegenheid tot het stellen van vragen. Ook zullen de aanwezige sprekers een verdere verdieping aanbrengen op het staatssteunrecht.

Het programma ziet er als volgt uit:

 • 13:30 – 14:00 uur: Koffie en inloop
 • 14:00 – 15:00 uur:
  • Ghaitrie Hanoeman, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: over de Handreiking Staatssteun voor de overheid, de coördinerende rol van het ministerie en de basisbegrippen op het gebied van staatssteun;
  • Els Koorstra, Directie Wetgeving en Juridische Zaken, ministerie van Economische Zaken: over de staatssteuntoetsing door juridische directies, voorbeelden uit de praktijk en aandachtspunten voor ambtenaren;
  • Paul Zondag, Kenniscentrum Europa decentraal: over voorbeelden uit de praktijk en knelpunten op decentraal niveau.
 • 15:00 – 15:30 uur: Pauze
 • 15:30 – 16:15 uur:
  • Allard Knook, senior advocaat, specialist staatssteunrecht, advocatenkantoor Pels Rijcken & Drogleever Fortuijn:
   over actuele zaken en ontwikkelingen en praktische tips voor (de)centrale overheden.
 • 16:15 – 17:00 uur:
  • Jitka Bandell-Hauptová en Marjolein Muijlwijk, ministerie van Financiën: over staatssteunkwesties op het gebied van fiscale regelingen (tax rulings) en de gevolgen van de recente onderzoeken van de Europese Commissie daarnaar.
 • 17:00 uur: Afsluiting

Opgave voor het seminar

Het seminar vindt plaats in de Van Kleffenszaal (01d19) van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Bezuidenhoutseweg 67, Den Haag. Aanmelden kan via djz-ecer@minbuza.nl, met vermelding van de organisatie waar u werkzaam bent. Het seminar staat open voor alle belangstellenden, maar deelnemers van (de)centrale overheden hebben voorrang. Er wordt een bevestiging van deelname verstuurd nadat de aanmelding heeft plaatsgevonden.

Over Europa decentraal:

Europa decentraal is hét kenniscentrum voor Europees recht en beleid van en voor (semi) overheidsorganisaties Europa decentraal adviseert en informeert alle decentrale overheden over de toepassing van het Europese recht en beleid. Kosteloos. Meer informatie over Europa decentraal en over het Europese recht vindt u op onze website.

Door:

Paul Zondag en Tessa de Vries, Europa decentraal

Meer informatie:

Staatssteun, Europa decentraal
FAQ staatssteun, Europa decentraal
Handreiking staatssteun voor de overheid, Rijksoverheid

X