Staatssteunagenda

6 november 2013

Op dit moment herziet de Europese Commissie diverse staatssteuninstrumenten. Deze herzieningen zijn belangrijk voor de staatssteunpraktijk van decentrale overheden. In deze staatssteunagenda zet Europa decentraal de lopende en afgesloten herzieningen op het gebied van staatssteun voor u op een rij.

InstrumentStand van zaken (juni 2015)
Algemene groepsvrijstellingsverordening (AGVV)Aangenomen juni 2014 De nieuwe AGVV treedt 1 juli 2014 in werking. Decentrale overheden kunnen de verordening vanaf 1 juli 2014 toepassen.
Richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen 2014-2020Aangenomen juni 2013 De nieuwe richtsnoeren treden op 1 juli 2014 in werking. De huidige richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen, die 31 december 2013 zouden verlopen, zijn tot 30 juni 2014 verlengd. Tot 1 juli 2014 kunnen decentrale overheden dus gebruik maken van de huidige richtsnoeren.
Kaderregeling inzake staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatieAangenomen mei 2014 De Commissie zal de kaderregeling vanaf 1 juli 2014 toepassen.
Milieu- en energiesteun richtsnoeren 2014-2020Aangenomen april 2014 Op 9 april 2014 heeft de Europese Commissie de nieuwe Milieu- en energiesteun richtsnoeren (vooralsnog alleen in het Engels) aangenomen. De nieuwe richtsnoeren zullen op 1 juli 2014 in werking treden. Tot die tijd kunnen decentrale overheden de oude richtsnoeren nog toepassen.
Richtsnoeren inzake staatssteun ter bevordering van risicofinancieringsinvesteringenAangenomen januari 2014 Op 15 januari 2014 heeft de Commissie de nieuwe richtsnoeren (vooralsnog alleen nog in het Engels) aangenomen. De nieuwe richtsnoeren zullen op 1 juli 2014 in werking treden. Tot die tijd kunnen decentrale overheden de oude richtsnoeren nog toepassen.
EU-richtsnoeren voor de toepassing van de staatssteunregels in het kader van de snelle uitrol van breedbandnetwerkenAangenomen december 2012 De richtsnoeren zijn van toepassing sinds 27 januari 2013 en kunnen vanaf die datum door decentrale overheden worden toegepast.
EU-richtsnoeren betreffende staatssteun voor luchthavens en luchtvaartmaatschappijenAangenomen februari 2014 De nieuwe richtsnoeren zijn aangenomen en kunnen worden toegepast door decentrale overheden.
Richtsnoeren reddings- en herstructureringssteun aan niet-financiële ondernemingen in moeilijkhedenAangenomen juli 2014 De Commissie zal deze richtsnoeren toepassen van 1 augustus 2014 tot en met 31 december 2020
Aanpassing Enabling regulationAangenomen juli 2013 Met de herziening van deze verordening zijn een aantal nieuwe categorieën van steun geïntroduceerd die de Commissie mag vrijstellen van voorafgaande aanmelding. Het gaat onder andere om steun voor innovatie, cultuur,  sport en bepaalde soorten breedband.
De-minimisverordeningAangenomen december 2013 Op 18 december 2013 heeft de Commissie de nieuwe de-minimisverodening gepresenteerd. Decentrale overheden kunnen deze vanaf 1 januari 2014 toepassen.
Wijziging procedure verordeningAangenomen juli 2013 Dankzij de wijziging van de Procedure Verordening, kan de Commissie klachten over vermeende staatssteun efficiënter, sneller en op transparantere wijze onderzoeken.
Notion of State aidOntwerpmededeling januari 2014 In de ‘notion of State aid’ staat de Commissie stil bij de verschillende cumulatieve voorwaarden voor staatssteun.
MKB landbouwvrijstellingsverordening (ABER)Aangenomen juni 2014  De nieuwe MKB landbouwvrijstellingsverordening treedt 1 juli 2014 in werking. Decentrale overheden kunnen de verordening vanaf 1 juli 2014 toepassen.
Richtsnoeren van de Europese Unie voor staatssteun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden 2014-2020Aangenomen juni 2014 De Commissie zal de nieuwe richtsnoeren vanaf 1 juli 2014 toepassen.
Visserij de-minimisOntwerpverordening Steunmaatregelen die aan de voorwaarden uit deze verordening voldoen, leveren geen staatssteun op.
Landbouw de-minimisverordeningAangenomen december 2013 Op 18 december 2013 heeft de Commissie de nieuwe landbouw de-minimisverodening gepresenteerd. Decentrale overheden kunnen deze vanaf 1 januari 2014 toepassen.