Stage bij Europa decentraal en werkbezoek Brussel

23 november 2018

Sinds september ben ik stagiaire nieuwsvoorziening bij Kenniscentrum Europa decentraal. Ik schrijf nieuwsberichten over allerlei Europese onderwerpen en stel onze wekelijkse nieuwsbrief samen. Op deze manier leer ik veel over hoe de EU werkt en over Europees recht en beleid dat van belang is voor decentrale overheden. Ik houd me voornamelijk bezig met duurzaamheid en circulaire economie, Brexit, sociaal domein en (duurzaam) aanbesteden.

Naast deze interessante dagelijkse werkzaamheden heb ik bijzondere ervaringen opgedaan tijdens mijn vierdaagse werkbezoek aan Brussel. Ik heb hier twee dagen meegelopen op de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de EU. Het was ontzettend interessant om over het werk van de PV te leren, te zien hoe de Nederlandse belangen behartigd worden en hoe het vormen van coalities in zijn werk gaat. Samen met medewerkers van de PV heb ik ook een raadswerkgroep over structuurfondsen bijgewoond. In deze werkgroep werden nieuwe plannen voor het cohesiebeleid en het Europees Sociaal Fonds besproken. Hier heb ik geleerd op welke vlakken bepaalde landen het met elkaar eens of oneens zijn en hoe alles tot in de details goed wordt uitgewerkt.

Ook heb ik met stagiairs van het Huis van de Nederlandse Provincies en het Europees Parlement gesproken om ervaringen uit te wisselen en te horen waar zij zich zoal mee bezighouden.

Tenslotte ben ik naar de ITEM-jaarconferentie geweest. Deze vond plaats in het Europees Comité van de Regio’s en ging over grensoverschrijdende samenwerking. Hier spraken onder anderen vertegenwoordigers van de Europese Commissie, medewerkers van grensoverschrijdende projecten en de EU-correspondent van het NRC. Wat me vooral aansprak is dat dit soort problemen vaak over alledaagse zaken gaan. Als er bijvoorbeeld een tramlijn aangelegd wordt die een grens overgaat, dan heb je te maken met wetgeving van twee verschillende landen en dit zorgt voor juridische moeilijkheden. De EU werkt nu aan een mechanisme om dit soort problemen op te lossen.

Een stage bij Europa decentraal is zeker aan te raden, omdat je met hele diverse onderwerpen bezig bent en je de kans krijg om jezelf te ontplooien. Je kan deels invulling aan je stage geven met je eigen interesses, maar ik heb vooral veel geleerd over onderwerpen die ik nog niet goed kende, zoals duurzaam aanbesteden en grensoverschrijdende samenwerking. Tijdens deze stage doe je dus veel nieuwe kennis en ervaring op.

Door:

Sharon Smedes, Europa decentraal