Stakeholderbijeenkomst ‘Connecting Europe Facility’

16 juli 2018Staatssteun

Het Europees Comité van de Regio’s schrijft een adviesrapport over het voorstel van de Europese Commissie ‘Connecting Europe Facility’ (CEF). CEF is een financieringsinstrument van de EU om groei, banen en concurrentievermogen te bevorderen door gerichte infrastructuurinvesteringen op Europees niveau.

Connecting Europe Facility

Het financieringsinstrument CEF ondersteunt de ontwikkeling van duurzame en efficiënt onderling verbonden trans-Europese netwerken op het gebied van transport, energie en digitale diensten. Naast subsidies biedt CEF financiële steun aan projecten via innovatieve financiële instrumenten zoals garanties en projectobligaties. Deze instrumenten fungeren als een katalysator om verdere financiering aan te trekken van de particuliere sector en andere actoren uit de publieke sector. CEF is verdeeld in drie sectoren: transport, telecom en energie. Een van de hoofdprioriteiten van CEF is het mogelijk maken en versterken van synergie tussen de drie sectoren.

Stakeholderbijeenkomst

Op 29 augustus organiseert de rapporteur van het advies van het Europees Comité van de Regio’s, Isabelle Boudineau, een stakeholderbijeenkomst in Brussel om over het advies te overleggen en van gedachten te wisselen met betrokken partijen. U kunt zich nu registreren om deel te nemen aan dit debat om het advies van de rapporteur vorm te geven. De deadline voor registratie is 13:00 uur op 28 augustus 2018.

Door:

Solange Kamm, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

COTER – Stakeholders’ consultation on “Connecting Europe Facility”, nieuwsbericht Europees Comité van de Regio’s

Connecting Europe Facility, website Europese Commissie