Stakeholders reageren op concept advies financiële regelgeving Europese programma’s

30 januari 2017

“We verwelkomen de nieuwe financiële voorschriften voor Europese programma’s, maar er blijft ruimte voor meer flexibiliteit en vereenvoudiging.” Met deze woorden trapte Michiel Rijsberman, gedeputeerde provincie Flevoland en rapporteur voor het Comité van de Regio’s (CvdR), de stakeholderbijeenkomst van 26 januari af. Doel van het CvdR advies is minder administratieve en controle lasten voor de begunstigden zoals het MKB en de Managementautoriteiten.

De stakeholderbijeenkomst

Tijdens de bijeenkomst op 26 januari 2017 werden de reacties van belanghebbenden gevraagd op de conceptamendementen en beleidsaanbevelingen. De bijeenkomst vond plaats in aanwezigheid van de Europese Investeringsbank, de Europese Commissie, vertegenwoordigers van Europese regio’s en verschillende denktanks. Het concept advies werd goed ontvangen door de aanwezigen. Vanuit diverse regio’s uit heel Europa zijn suggesties aangedragen om het advies te verbeteren. De tijdens de stakeholderbijeenkomst aangedragen amendementen en tekstwijzigingen worden nu verder verwerkt in het concept advies.

Het advies van het Comité van de Regio’s

Michiel Rijsberman, gedeputeerde in de provincie Flevoland en HNP-bestuurder, heeft als rapporteur de taak om het belang van regionale en lokale overheden (nog) sterker in de nieuwe financiële regels terug te laten komen. Zijn advies bestaat uit politieke aanbevelingen en concrete legislatieve amendementen. Deze voorstellen moeten de programma’s van Europese fondsen op de korte termijn én voor de periode na 2020 vereenvoudigen voor de begunstigden. Het advies gaat verder in op het verminderen van de audit-last, het gebruik van financiële instrumenten en simplified cost options.

Voorstel van de Europese Commissie

Op 14 september 2016 publiceerde de Europese Commissie een voorstel om de financiële regels, die van toepassing zijn op de algemene begroting van de EU, te veranderen. De inhoud richt zich op alle vormen van EU uitgaven. Zowel voor de verschillende Europese fondsen (ESIF, EFSI of Horizon2020) als voor de administratieve kosten van de Europese instellingen worden aanpassingen op de regels voorgesteld.

Het verdere verloop

Het adviesrapport zal op 2 maart worden aangenomen in de COTER commissie van het Comité van de Regio’s. Tijdens de plenaire vergadering op 10 mei worden de aanbevelingen vastgesteld. Om het draagvlak van het advies te vergroten, zal Michiel Rijsberman spreken met functionarissen van de Europese Commissie, het Europees Parlement, de Europese Rekenkamer en vertegenwoordigers van EU-voorzitter Malta.

Door:

Tim Slierings, Huis van de Nederlandse provincies

Meer informatie

Verordening 2016/0282 (COD), Europese Commissie
Stakeholderbijeenkomst, Comité van de Regio’s