Stakeholdersconsultatie “Streamlining TEN-T implementation”

10 september 2018Staatssteun Vervoer

Het Europees Comité van de Regio’s schrijft een advies over het voorstel van de Europese Commissie: “Streamlining TEN-T implementation”. Op 5 september ging rapporteur Michiel Scheffer, gedeputeerde Gelderland, tijdens een stakeholdersconsultatie in gesprek met belanghebbenden.

TEN-T

Trans-Europese Netwerken (TEN’s) zijn netwerken op het gebied van vervoers-, telecommunicatie- en energie-infrastructuren die de gehele Europese Unie beslaan. Het doel van het Commissievoorstel is het vergemakkelijken van de uitvoering van alle TEN-T projecten om deze zo vlot mogelijk te laten verlopen. Voor de periode 2014 – 2020 is een budget van 500 miljard beschikbaar gesteld voor TEN-T, dat komt uit directe bijdragen van de lidstaten, het Europese budget en private investeringen. EU-subsidie instrumenten worden gebruikt om projecten op te zetten die vervolgens private investeringen aantrekken. Een aantal van deze instrumenten zijn: Horizon 2020, European Regional Development Fund (ERDF) en Connecting Europe Facility (CEF). CEF heeft op dit moment een openstaande call voor aanmeldingen. Aanmelden kan nog tot en met 24 oktober 2018.

Stakeholdersconsultatie

Bij de stakeholdersconsultatie waren verschillende partijen aanwezig, zoals vertegenwoordigers van transportorganisaties, Europese regio’s en een vertegenwoordiging van de Europese Commissie. Volgens de stakeholders zou het nieuwe Commissievoorstel onnodig voor veel complexiteit zorgen en zou een uitwisseling van best practices een beter alternatief zijn. Ook werden er vragen gesteld: heeft de nieuwe verordening ook toegevoegde waarde voor binnenlandse projecten en zo ja, is het dan nodig om deze projecten ook onder deze verordening te laten vallen? Aan het eind van de bijeenkomst ging de Commissie  in op de gestelde vragen en de inbreng van de stakeholders. Alle projecten worden betrokken bij de nieuwe verordening, omdat deze een transnationaal karakter heeft. Daarnaast moet er een duidelijke definitie zijn voor het proces om vertraging of verwarring te voorkomen.

Vervolg

Op 24 en 25 oktober zullen visies uitgewisseld worden tijdens de vergadering van de Commissie voor Territoriale Samenhang en EU-begroting (COTER) in het Europees Comité van de Regio’s. Op 14 december zal er een besluit over het advies worden genomen in de COTER-vergadering zodat het bij goedkeuring begin 2019 kan worden voorgelegd in de plenaire vergadering van het Europees Comité van de Regio’s.

Door:

Marije de Jong, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

COTER stakeholders’ consultation on “Streamlining TEN-T implementation”, Europees Comité van de Regio’s
2018 CEF Transport call for proposals, Europese Commissie
Toelichting bij COM(2018)277 – Stroomlijnen van maatregelen met het oog op een snellere voltooiing van het trans-Europees vervoersnetwerk, EU Monitor
EU Funding for TEN-T, Europese Commissie